Základní ustanovení

Základní ustanovení

čl.1

Občanské sdružení přijalo název Sdružení přátel piva (dále jen SPP) a sídlem je Lidový dům-RVV, Hybernská 7, 110 00, Praha 1.

čl. 2

SPP je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem naplnění Programových cílů SPP.

SPP je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

čl. 3

Předmětem činnosti SPP je:

  • Propagace pivovarů, sladoven a jejich produktů a producentů chmele doma i v zahraničí.
  • Propagace hospod a restauračních zařízení, kultury konzumace piv.