Vyjádření SPP k českému vetu návrhu EU na zvýšení spotřební daně na pivo

Sdružení přátel piva vyjadřuje jménem svých členů, ale jistě i většiny českých konzumentů piva, souhlas a uspokojení s jednáním zástupců české vlády a ministra financí ČR, pana Vlastimila Tlustého, díky němuž bylo zablokováno přijetí dohody EU o (nespravedlivém a nerovnoměrném) zvýšení daní a automatickém zvyšování této minimální daně v závislosti na inflaci.

Situace, kdy výrobci (ale i konzumenti) jednoho typu alkoholických nápojů (vína) jsou zvýhodněni (a oproštěni od spotřební daně) oproti skupině druhé (výrobci a konzumenti piva), je absurdní a proti principům spravedlivé daně. Taktéž nejednoznačné určení, dle jaké inflace a proč by měla tato daň do budoucna růst (bez možnosti zásahů jednotlivých členských zemí EU) je dle SPP nepřijatelná a s ohledem na blízké období pro české pivní spotřebitele a pivovarníky krajně nevýhodná a nepříznivá.

Sdružení přátel piva však zároveň naléhá na pana ministra financí ČR Vlastimila Tlustého, aby se stejnou razancí, jako se ujal tohoto úkolu – bránit spravedlivou daň na půdě EU, pomohl prosadit i zákon napravující podobnou nespravedlivost i v zákonech České republiky (o spotřební dani v Zákoně č. 353/2003 Sb.), kvůli které jsou domácí vařiči piva diskriminováni oproti domácím výrobcům vína v nutnosti registrace na celním úřadě a v rozdílném množství povoleného množství vyrobeného nápoje (200 litrů piva oproti desetinásobnému množství 2000 litrů vína).

Stejně jako pan ministr i SPP si myslí, že pivo je český národní nápoj a je třeba ho chránit a naopak ho neznevýhodňovat oproti jiným komoditám.