Úspěch SPP na 22.Táborských pivních slavnostech

Od 8.2 do 11.2. proběhly v zimním Táboře v hotelu Palcát XXII. Táborské pivní slavnosti, již po čtvrté za účasti našeho sdružení SPP. Ty letošní byly ovšem velmi významné a také konečně finančně úspěšné a to poprvé od začátku naší účasti. Vše bylo odstartováno v prosinci loňského roku, kdy se utvořila třináctičlenná skupina členů SPP věřících, že dobrou prací na celé této akci a vyvarováním se chyb z minulých ročníků musí se dojít ke zdárnému výsledku. Všichni jsme si rozdělili okruh své činnosti a všechny koordinace jsme řešili přes maily. Velmi nám také pro start pomohla komunikace a poté i setkáním s hlavním organizátorem  Táborských slavností s  panem Srbem. Další velká pomoc přišla od firmy Lindr, která nám slíbila jak finanční, tak materiální pomoc a v neposlední řadě i od pivovarů, které tam naše sdružení zastupovalo. Jednalo se o pivovar Únětice, Jihlavský radniční právovárečný pivovar a Jihoměšťan. Jediné pracovní setkání celé naší skupiny proběhlo asi v polovině ledna v Pivovarském klubu v Karlíně, kde se dořešily otevřené otázky, a sladila se činnost všech zainteresovaných.

V Pivovarskem klubu Karlin

Velmi nám pomohly i rady kolegů, kteří se již aktivně zúčastnili některého z minulých ročníků. Naše prezentace na XXII. Táborských pivních slavnostech byla díky této přípravě prakticky bezproblémová a výsledek předčil naše očekávání.

Závěrem chceme poděkovat firmě Lindr, hlavně panu Hladíkovi a panu Junkovi za perfektní připravenost firmy na tuto akci i za finanční podporu, panu Srbovi, pořádajícího tyto slavnosti, za možnost se zde prezentovat, ale i za pomoc při našich přípravách. Dále si obrovský dík zaslouží pivovary Jihlavský radniční pivovar za 14˚ Amber Ale, Jihoměšťan za 11˚ a Únětice za 12˚, které nám všechny sudy daly zdarma. Neposlední velké poděkování patří celé skupině SPP za skvělou vzájemnou spolupráci a vynikající prezentaci jak SPP, tak výše uvedených pivovarů a firmy Lindr. Fotografie z této úpěšné akce si můžete prohlednout zde.

04Autoři: Kolektiv SPP