Zasedání Pivního sněmu

V neděli, dne 11.4.2010 zasedal Pivního sněmu v Třebonickém rukodělném pivovárku Davida Staňka. K jednání nám byla podávána místní úžasná piva a také nefiltrovaný Dudák a buřty na tmavém pivě. Tím, že setkání probíhalo zcela seperátně, byla velká příležitost rokovat skutečně v klidu.. :o)

Na zasedání bylo rozhodnuto a projednáno:
1. Souhlas s naším partnerstvím a pomocí při zajištění podzimního festivalu Tajnosti piva v Praze
2. Souhlas s naší plnou podporou Alianci p.i.v. Bylo však navrženo, abychom naší spolupráci naplánovali s výhledem na delší období.
3. Byl stanoven termín řádné Valné hromady, a to na neděli 6.6.2010. VH proběhne v Praze, přesný čas a místo však bude ještě upřesněno. Na této schuzi se bude mimo jiné řesit úprava stanov SPP a bude se volit i nová kontrolní a revizní komise
4. Byly navrženy nové moznosti financování SPP.
5. Byla podpořena opět naše účast na festivalu v Salzburku, s některými dodatky. Na festival vezmeme s sebou spíše piva z malých pivovarů než minipivovarů ( z důvodu podpory prodeje těchto piv v zahraničí )
6. Přestože naše účast na Slavnostech piva v Tábore byla vždy spíše finančním fiaskem, přesto byla odsouhlasena i naše další, již třetí účast v pořadí ( pro únor 2011 ). Byly však konstatovány chyby, jichž se musíme napříste vyvarovat. V souvislosti s akcemi v Salzburku a Táboře, byla navržena „funkce“ Manager akce, aby se lépe rozmělnila a konkretizovala činnost vedení SPP při zajištění těchto akcí.
7. Jestliže se nám podaří sehnat silného partnera, uskutečníme dlouho slibované a odkládané setkání moravských sládků ještě letos. ( Možná již v červnu )
8. Bylo předběžně schváleno místo konání našeho podzimního vyhlášení – tentokráte se bude konat v Brně, na půdě pivovaru Starobrno.
9. Na slavnosti Slunce ve skle v Plzni ( 18.9.2010 ) – po případném zájmu ze strany členů SPP – vypravíme společný autobus z Prahy.
10. Bylo navrženo zvýšení ročních členských příspevků, resp.povinnost je platit ( nyní jde o systém dobrovolnosti ). Tento krok však musí schválit ještě Valná hromada. Dále bylo navrženo, aby naše akce ( prohlídky v pivovarech a třeba i s dopravou ) byly pokud možno alespoň symbolicky ziskové a ne jen nákladové
11. Byla navázána nová etapa spolupráce s pivovarem Benešov a se sdružením přátel jeho piva ( viz: http://www.mameradiferdu.cz/ )
12. Byl stanoven předběžný termín akce v rakouském Freistadtu a Hoffstetenu a to na pátek 19.6.2010

Fotografie ze zasedání jsou k vidění zde.