Protokol z jednání SPP a BierIG

Níže předkládáme oficiální zprávu organizace Bier IG, tak jak ji stvořila pro Mítink EBCU v Helsinkách:

 

Protokol ze setkání: SPP – BierIG v Praze, 18. 19.3.2011

účastníci SPP:

Tomáš Erlich

Karel Benáček

Marta Urbanková

Stanislav Štěpánek

 

účastníci BierIG:

Helene Hanghofer

Jörg Prähauser

 

Program:

Pátek 18.3.:

setkání v Pivovarském klubu vč.prohlídky zákulisí restaurace a společné večeře.

Sobota, 19.3.:

Klášterní pivovar Strahov (ochutnávka piva, prohlídka pivovaru se spolumajitelem, panem M.Kocverou )

Pivovar U Medvídků (oběd,ochutnávka piva, prohlídka pivovaru se sládkem pivovaru, panem L.Veselým)

Pivovarský dům (prohlídka, ochutnávka, společná konference )

 

Konference:

BierIG informovalo o diskuzích o SPP, které proběhly na Mítinku EBCU ve Švýcarsku.

Byly zmíněny následující problémy:

· SPP mělo opožděnou platbu za členství za rok 2009

· SPP informuje EBCU ve zprávách, které neodpovídají mustru a standartu EBCU

· SPP většinou nejezdí na Mítinky EBCU

· SPP schází definování společných cílů

Výstupy z jednání:

Finance: SPP má tenký finanční základ. Nejsou žádné povinné poplatky pro jeho členy. Příjem SPP je tak tvořen především z darů sponzorů a dobrovolných poplatků. Přechod na povinné poplatky se zatím nechystá.

Minulý rok se zvedla cena vstupního poplatku z 200,- Kč na 300,- Kč a stejně vzrostla i doporučená nepovinná platba.

V SPP paltí příspěvky pouze asi čtvrtina členů.

Platby na vrub členství v EBCU budou však již vždy v termínech.

My jsme také hovořili o velkém rozdílu mezi kupní silou a průměrným příjmem v členských zemích EBCU. V České republice je průměrný měsíční příjem kolem. 20.500,- Kč. Ale členské příspěvky a cena cestování na Mítinky EBCU je rovnající se pro všechny členské státy. Díky různé kupní síle, jsou pak organizace z chudších zemí znevýhodněni.

Zprávy EBCU: SPP přiznalo chybu a uznalo, že své zprávy psalo v jiném formátu než jak požadovala EBCU – nepřikláněla však formě takový důraz jako obsahu. Zpráva pro setkání v Helsinkách již je k dispozici dle požadovaného vzorce.

Účast na EBCU- schůzkách: Z finančních důvodů, je velmi obtížné – aby se SPP pravidelně účastnilo EBCU schůzek. Kompromisem tak bude alespoň jedna roční účast. Schůzky jako např. v Helsinkách jsou nemožné pro SPP, díky enormním výdajům. Delegáti SPP jsou připraveni k podzimnímu setkání v Gdaňsku. Zde osobně předloží zprávu o činnosti.

Cíle a aktivity SPP: Během dvou dnů v Praze, SPP nám dalo hodně náhledu do jejich aktivit. Pozitivní dojem, který BierIG doposud vědělo a znalo o aktivitách SPP byl potvrzený. SPP dělá četné malé akce, které míří většinou na podporu malých pivovarů, rozmanitosti trhu s pivem a podporuje pivní kulturu.

SPP nemá sice vlastní časopis, ale má příležitost k tomu, aby objevuje se v několika nejen pivních časopisech. Konkrétní vzorky jsme dostali. Kontakt s členy probíhá přes e-mail, který je zasílán několikrát za rok.

SPP nemá vlastní pivní festival piva ale v žádném případě se nechce podílet na komerčním Českém pivním festivalu v Praze. Pozornost upírá na jiné menší a kvalitnější festivaly, kde se i prezentuje či je partnerem těchto akcí (Slunce ve skle, Táborské pivní slavnosti apod.).

Vyhlášení: SPP hodnotí jednou za rok pivovary a piva a pivovarské osobnosti a udílí mimo jiné i ceny jako: Pivovar roku, minipivovar roku a sládek roku. Jeho vyhlášení je velmi prestižní a pivovary si cen od SPP váží.

SPP také zkouší prezentovat českou pivní kulturu v dalších zemích. Připomínáme zvláště účast v BierIG Beer Festivalu. Podporu SPP získalo i od CzechTourismu.

SPP nedělá veliké akce, ale plno malých a drobných, všechny v rámci společné politiky EBCU, kde je s ní v naprostém souladu.

Návrhy:

Zástupci SPP navrhovali, aby elektronická komunikace mezi členy EBCU byla intenzivnější. Plno dotazů, námětů a připomínek SPP na vrub delegátům EBCU zůstalo naprosto nezodpovězeno. Např. žádost o krátké profily a informace o dalších členských organizacích, pro časopis Pivo,Bier&Ale, kde má SPP volný prostor pro psaní. Stejně tak zůstala nezodpovězena nabídka SPP, prezentovat česká piva na dalších festivalech, které pořádají organizace v EBCU.

 Závěr: SPP je velmi vstřícné ke všem návrhům, které jsme prezentovali, jak zlepšit pozici SPP v EBCU.

 

Fotogalerie zde: