Kampaň za Budvar

Je až s podivem, že národní podnik Budějovický Budvar dokázal přežít posledních více jak dvacet let pod neustálou hrozbou prodeje s tak úžasnými ekonomickými ukazateli, bez jakýchkoliv výkyvů v kvalitě piva, strategie či stálého vývozu. Veškeré toto období přežil díky nadšení a práci všech svých zaměstnanců, nejvíce pak díky dvojici manažerů Ing. Jiří Tolar – Ing. Jiří Boček, kteří jsou synonymem největších pivovarských ocenění u nás. (Např. síň slávy ČSPS, cena sládek roku, cena za dlouholetý přínos českému pivovarnictví atd.) Byli to tito dva muži, kteří mají lví podíl na všech úspěších tohoto pivovaru za posledních mnoho let a kteří nedopustili pokles kvality piva, ztrátu prestiže této české značky a kteří nedopustili, aby výroba piva byla postavena na úroveň pásové výroby a nebyla nahrazena technologiemi, které sice snižují náklady na výrobu, ale podstatně zhoršují chuťové vlastnosti piva. Stejně tak jako se neměnila skladba surovin.

  Pivovar Budvar, v ohrožení prodejem pokaždé když se objevil nový ministr zemědělství, čeká další složité období. A i přes sebejisté uklidňování některých členů vlády, že úvahy o záměrech pivovar zprivatizovat jsou nesmysl, musí být všichni milovníci piva ve střehu. Kolik již proklamovaných výroků jsme slyšeli a jak to dopadlo? A chce se snad ČR vzdát posledního českého rodinného stříbra, které je tolik trnem v očích různých politiků, protože v něm vidí poslední příležitost jak se dostat k nemalým penězům?

  Zdá se, přiměřeně rozruchu, že tentokrát jsou úvahy o „ovládnutí“ pivovaru podstatně propracovanější a nátlakovější, než kdy jindy a hladoví „kmotři“ se snaží dostat k penězům firmy, jejíž výnos, styl podnikání, 100% bezdlužnost i aktivity jsou nejen na české poměry zcela výjimečné. A to díky lidem, kteří zasvětili pivovaru Budvar téměř celý svůj profesní život a tak i dnes ještě v pivovaru Budvar máme skvělé a skutečně prémiové budějovické pivo. A pokud se dnes čeští konzumenti důsledně nepostaví proti nynějším snahám, je to bohužel první krok k tomu, že pivovar Budvar jednoho dne buď pivo vyrábět nebude, nebo dopadne stejně jako některé jiné nadnárodní, licenční a globální značky. Příkladů v České republice (i bezprostředním okolí) máme více než dost.

  Protože veškerá současná tvrzení pana Bendla jsou jen ryze účelově překroucená (o čemž svědčí všechny ekonomické ukazatele a výsledky) – jsou tedy spíše jen přípravnou půdou pro ovládnutí pivovaru. O kvalitě piva, ale zejména v tomto případě managementu pivovaru svědčí i fakt, že v době ekonomické krize, kdy velké pivovary a pivovarnické skupiny měly propady ve výstavu až 20%, pivovar dokázal udržet vyrovnanou produkci. Je toto snad výsledek špatné strategie? O každoročním čistém zisku ani nemluvě, vč. výher ve většině známkoprávních sporů, které pivovar musí neustále svádět se svou letitou a zákeřnou konkurencí.

  Právě nesmírně cenné ochranné známky pivovaru jsou hlavní rozbuškou současného stavu, kdy je vedení pivovaru nesmyslně kritizováno za jejich nedostatečnou ochranu a podporu a kdy se ozývají z úst našich politiků výroky o nutnosti rychlého vypořádání a smíru se společností ABI a tím rozdělení obchodních teritorií. V tom případě je však situace též velmi vážná, neboť cílem pak nemusí být blízká privatizace pivovaru, ale „jen“ jeho ovládnutí za účelem akceptace požadavků konkurence (zde je na místě otázka, co kdo z tohoto bude mít a z jakého důvodu tak činí) a pivovar by přišel spolu se známkami i o obchodní území, díky čemuž by se zastavil jeho ekonomický rozmach a nemohl by zachovat současné úžasné ekonomické výsledky a nastal by pozvolný ekonomický pád pivovaru, na jehož konci by s podporou veřejnosti (ve světle čísel, která by nastaly) byl pivovar „konečně“ prodán.

  Jako praví čeští pivaři a konzumenti rozhodně chceme zabránit tomu, aby se této značky chopil někdo (ABI), kdo celou svou činností pivu spíše škodí, neboť veřejnosti ukazuje a prezentuje, jak se pivo nemá dělat a z čeho se nemá dělat. Děkujeme, takovouto školu jsme již dostali v jiných příkladech.

Pavel Borowiec, Pivo, Bier & Ale
Tomáš Erlich, Sdružení přátel piva
Jan Grmela, Pivní recenze
Richard Chodora, Pivní.info
Jan Kočka, Svět piva
Marek Kodeda, Pivovary.info
Petr Pinkas, Pivní recenze
Petr Procházka, Beerborec.cz
František Štrupl, Sdružení přátel piva

 

Chcete-li podpořit tento protest, podpořte společnou výzvu na www.kampanzabudvar.cz. Děkujeme.

budvar