Zasedání předsednictva SPP a Pivního sněmu SPP

Ve čtvrtek 17.1.2013 v salonku restaurace Kulový Blesk proběhlo první letošní setkání předsednictva a Pivního sněmu SPP. Jako host vystoupil vydavatel a šéfredaktor časopisu Pivo, Bier & Ale, Pavel Borowiec. Krátký zápis z jednání najdete zde:

Seznam účastníků: ( schůze byla usnášeníschopná )
za předsednictvo: Tomáš Erlich, Zbyněk Holan, Karel Benáček, Denisa Bílková
za Pivní sněm: Michal Vindeman, Marta Urbánková, Ondřej Špaček, Rudolf Lach, Karel Líbal, Jaroslav Hovorka, Lukáš Cvrček
ostatní členové: Petr Kovařík
host: Pavel Borowiec

Na jednání byly projednány následující body:

Host naší schůze, Pavel Borowiec požádal o spolupráci mezi časopisem PBA a SPP, zejména v rámci jeho nového projektu ( tématu ) o vesnických hospodách, které postupně zanikají. Zároveň byla domluvena spolupráce v mediální části, zejména větší propojení mezi webem SPP a časopisem PBA a též společná aktivita a snaha za snížení daně u sudového piva. Pavel Borowiec též připoměl, že dle výroků ministra Janoty a jeho úsporného balíčku ( z roku 2009 ) bylo tehdejší zvýšení spotřební daně na pivo avizováno pouze jako dočasné a nikoliv trvalé řešení !!!

Slavnosti piva v Táboře: O přípravách referoval Michal Vindeman, který byl jako v loňském roce pověřen vedením našeho stánku, kde v letošním roce budeme čepovat piva z Malostránského pivovaru Harrach, Únětického pivovaru, Šumavského pivovaru Vimperk a Želivského klášterního pivovaru. Stánek SPP bude opět společný, ve spolupráci s firmou Lindr, výčepní a chladící technika.

Zdeněk Štastný, prostřednictvím Michala Vindemana všem účastníkům vzkázal, že tradiční akce v Březnu na Březňáka se uskuteční 16. března 2013.

Pivní sněm byl jednomyslně doplněn o staronového člena, pana Miroslava Řehoře ( místo rezignujícího Jiřího Dolejše ).

Debata o propagačních předmětech, vzniku Fb profilu SPP a o změně stanov byla z nedostatku času přesunuta na únor.

Jaroslav Hovorka referoval o vznikající MO SPP Poděbrady. Tomáš Erlich pak o snaze vytvořit MO SPP v Českých Budějovicích.

Karel Benáček oznámil účastníkům, že naše snaha o pořádání Mítinku EBCU na podzim 2013 se přesunula až na jaro 2014 ( PS: podzimní setkání zástupců konzumentských organizací proběhne tento podzim v Eddinburghu ).

Předseda SPP Tomáš Erlich referoval i o přípravách zájezdu SPP do Bamberku v polovině dubna a o dalších akcích a festivalech s naší účastí či partnerstvím, které se chystají. Zároveň vzal na vědomí poznámku, aby v Infomailech pro Pivní sněm a předsednictvo SPP byly vždy uváděny i termíny přihlášek, ukončení výzev apod.

Krátce se debata schůze věnovala i dozvukům vyhlášení cen SPP v Litoměřicích v loňském roce a drobným administrativním úkonům v SPP.

Příští schůzka se uskuteční v Benešově, místo zajistí Ondřej Špaček.