Vyhlášování Pivovaru roku v Mžanech

16

 

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 proběhlo již dvacáté páté vyhlašování pivovaru roku. Letos jsme zvolili po dohodě s firmou Lindr – Výčepní zařízení obec Mžany, nedaleko Sadové. Zde v Mžanech zakoupil majitel firmy Lindr, pan Miloš Lindr, zchátralé původní divadlo a vše nechal zrekonstruovat v nádherné prostory pro malý pivovar Lindr. Zároveň zde vytvořil ubytovací a relaxační centrum, kulturní sál pro divadlo, které má původní oponu. A právě v těchto prostorách se uskutečnilo letošní vyhlašování, při kterém se na podiu za stoly vedení SPP přímo vařilo pivo. Celé vyhlašování proběhlo v duchu tradice ve velmi milé a přátelské atmosféře, která byla pouze na chvíli přerušena vzpomínkou na nedávno náhle zesnulého sládka pivovaru Únětice, pana Vladimíra Černohorského. Za potlesku ve stoje převzal současný sládek cenu sládka roku udělenou In memoriam panu Vladimíru Černohorskému a majitelé pivovaru manželé Tkadlecovi finanční sbírku SPP na pamětní desku, která bude umístěna na pivovaru Únětice.

Po skončení vyhlašování a vynikajícím rautu připraveném firmou Lindr – Výčepní zařízení jsme mohli nahlédnou do prostor pivovaru.

Závěrem bych chtěl za celé naše Sdružení přátel piva poděkovat majiteli firmy panu Miloši Lindrovi, panu Martinu Hladíkovi, řediteli firmy, ale i všem, kteří se o nás vzorně starali, za nádherný zážitek a krásný čas strávený v Mžanech. Těšíme se na další spolupráci s firmou Lindr – Výčepní zařízení a firmě přejeme, aby se jí vždy tak skvěle dařilo, jako doposud.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Michal Vindeman SPP