Zápis z jednání červnového Pivního sněmu

OBSAH:

 
1. Proběhlo zhodnocení oslav 25ti let SPP, které bylo označeno za zdařilé a úspěšné, leč s drobnými připomínkami pro „příště“! ;)
Celá akce skončila s celkovou ztrátou 20.239,-Kč, což se dalo vzhledem k charakteru akce bohužel očekávat. Všechny náklady byly uhrazeny. 
 
2. V souvislosti s akcí byla schválena výroba speciální miniedice archivních sklenic jako prezent pro přítomné sládky roku se společnou fotografií z této akce a také logem SPP a příslušným textem ( grafický návrh bude zaslán k odsouhlasení ) v částce cca 4 tisíce Kč + výroba těchto sklenic pár jedincům z řad SPP, kteří si jí objednají a zaplatí.
 
3. Byl připomenut „bojový“ úkol – umístit poštovní schránku do chodby domu Křižíkova 17.
 
4. Byly vyhlášeny kategorie pro ceny SPP pro rok 2015, kdy došlo k rozšíření cen pro svrchně kvašená piva a naopak se spojily jedenáctky a dvanáctky ve spodně kvašených pivech. Kategorie pro rok 2015 jsou tedy následující:
 
Výčepní pivo roku
Světlý ležák roku
Tmavé pivo roku
Polotmavé pivo roku
Speciál roku
Pšeničné pivo roku
Tmavé(polotmavé) svrchně kvašené pivo roku
Světlé svrchně kvašené pivo roku
Minipivovar roku
Pivovar roku
Sládek roku
ev. Pivní počin roku
 
5. Pivní sněm nominoval pivovary do kategorií Minipivovar roku a Pivovar roku a to následovně: ( podle počtu hlasů )
Minipivovar roku: Břevnovský klášterní pivovar Sv.Vojtěcha, Klášterní pivovar Strahov, Pivovar Albrecht Frýdlant, Pivovar Clock Potštejn, Pivovar Kout na Šumavě.
Pivovar roku: Pivovar Budějovický Budvar, Pivovar Primátor Náchod, Pivovar Chotěboř, Měšťanský pivovar v Poličce, Pivovar Ferdinand Benešov.
 
Desítku nominovaných doplní přednominace našich členů na základě ankety a stanov soutěže.
 
6. V souvislosti s rezignací Františka Štrupla z předsednictva SPP bylo navrženo, aby na uvolněné místo se přesunula Marta Urbánková a na uvolněné místo místopředsedy Pivního sněmu se posunul Stanislav Štěpánek, který byl zároveň pověřen jako hlavní vyjednavač mezi SPP a EBCU. Návrh byl poté stvrzen v rámci online hlasování Valnou hromadou.
 
7. V návaznosti na nutnou změnu stanov ( nejpozději do 31.12.2016 ) se navrhlo následující:
– nové stanovy sloučí předsednictvo SPP a Pivní sněm SPP ( tak jak jsme již avizovali dříve ) a pro zvýšení efektivnosti práce značně zeštíhlí. Nový „Pivní sněm“ bude mít pouze 11 členů ( místo současných 15i členů Pivního sněmu a 5 členů předsednictva ). – Samozřejmě o finální podobě změny stanov rozhodne Valná hromada SPP.
– v nových stanovách se dále zkonkretizuje statut místních organizací a dojde ke změně sídla SPP a statutu ( spolek místo sdružení ). Ostatní náležitosti zůstanou víceméně beze změny.
 
8. V souvislosti se změnou stanov SPP, které záměrně budeme směřovat až na konec roku 2016 dojde i ke zkrácení současného volebního období všech zvolených členů předsednictva SPP a členů Pivního sněmu tak, aby se na konci roku 2016 ( již podle nových stanov ) zvolilo nové jedenáctičlenné vedení SPP a nejpozději 1.1.2017 se chopilo svých funkcí.
 
9. Do konce letošního roku musí ještě Valná hromada schválit nové členy Kontrolní a revizní komise. Zájemci budou vyzváni Infomailem a mezi nimi Valná hromada vybere nové členy.
 
10. Poslední bod se týká příspěvků SPP pro členy. Pivní sněm se dohodl na zachování jejich dobrovolnosti a „nepovinnosti“, nicméně od 1.7.2015 se akcí SPP budou moci zúčastnit jen členové tyto příspěvky platící!!! Motivací budou nové akce a propojení s některými festivaly.