SPP v Lodži – 2005

Toho roku byli zástupci SPP pozváni do Lodže poprvé, aby zde podepsali s polskou organizací Bractwo piwne smlouvu o spolupráci, za asistence médií a aby byli u vyhlášení nejlepšího polského piva roku.