Exkurze v Měšťanském pivovaru v Poličce

11.6.2014 – Uvítání naplněnými měďáky pivem ze sklepa hned na nádvoří pivovaru – to bylo více než milé přivítání… A kolik času jsme strávili v samotném sklepě – nelze ani vyprávět. V každém případě velké poděkování našemu průvodci, vrchnímu sládkovi Petrovi Kuželovi, který nám věnoval svůj čas a zasvětil nás do tajů výroby poličského piva.