Změna loga SPP!!!

 Největší změna „brandu“ Sdružení přátel piva je zde! Původní (ručně kreslené) logo – tehdy pro Stranu přátel piva – pochází z roku 1990. V roce 1997 se politická strana transformovala na občanské sdružení a v logu došlo pouze k mírné změně v textu. V roce 2002 bylo logo očištěno a převedeno do křivek, nicméně stále vycházelo z původního návrhu. Současné logo, které si schválil Pivní sněm dne 28.2.2024 bude postupně nahrazeno ve všech dokumentech. Logo zachovává podobu vnitřního půllitru s pěnou a zkratku SPP (tak jak je na naší chráněné známce), ale ruší oblouk s textem nad pivem a vše je přesunuto do odlehčeného kruhu okolo sklenice a zkratky SPP. Došlo i ke změně fontu u názvu Sdružení přátel piva a hlavně zmizela „tajemná“ postava s očima za pivní pěnou. Logo ctí barvy našeho sdružení, tedy bílou, oranžovou a černou. K barevnému zjednodušení došlo též v roce 2002 a od té doby to jsou oficiální barvy SPP. V náhledu nová loga v porovnání se starou verzí.