Zasedání Valné hromady SPP

Dne 6.června 2010 v Jihoměstském pivovaru v Praze proběhlo jednání Valné hromady SPP.  Schůze byla v těsném nadpolovičním stavu usnášeníschopná a zde prezentujeme výsledky jednání:

1. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o činnosti SPP, zprávu o hospodaření SPP, zprávu kontrolní a revizní komise a zprávu o finančním výhledu na rok 2010.

2. Valná hromada zvýšila povinný vstupní poplatek pro nové členy SPP a to s účinností od 1.7.2010 na 300,- Kč. 

3. Povinný roční poplatek pro členy SPP nebyl schválen, zůstáváme u dobrovolných příspěvků.

4. Většina akcí SPP však bude zpoplatněna drobným poplatkem, který určí organizátor akce ( se souhlasem předsednictva SPP ). Členové, kteří však platí dobrovolné roční příspěvky, budou mít na tyto poplatky vždy 50% slevu.

5. Byla zvolena nová kontrolní a revizní komise ( na 5 let dle stanov ) a to ve složení: Vladimír Čurda, Lukáš Houska a Jan Knechtl.

6. Po rezignaci Heleny Zahrádkové z Pivního sněmu ze zdravotních důvodů, byl zvolen na její místo pan Stanislav Štěpánek.

7. Valná hromada vyzve ostatní své členy, aby zvážili setrvání v tomto orgánu, pokud se opakovaně neúčastní jednání.

8. Valná hromada schválila možnost konferenčního zasedání a hlasování pro příští schůze Valné hromady, Pivního sněmu či předsednictva SPP. Bližší podrobnosti budou vydány v interním sdělení.

9. Valná hromada potvrdila místo konání Vyhlášení cen SPP v pivovaru Starobrno dne 11.11.2010 v Brně.

10. Valná hromada učinila přednominaci na kategorie Minipivovar roku a Pivovar roku. Výsledky k posouzení a doplnění budou předloženy Infomailem všem členům SPP.

11.  Valná hromada vyhlásila pro letošní rok kategorie v kterých bude SPP ceny udílet. Zůstává zachován loňský model, s výjimkou nové kategorie, svrchně kvašených piv.

12. V rámci diskuze byly vyřčeny podněty, na nový styl financování SPP. Více bude sděleno v interním sdělení v rámci Infomailu všem členům SPP.

13. Valná hromada vzala s politováním na vědomí, že plánovaný pražský festival Tajnosti piva, kde SPP mělo být hlavním partnerem, se bohužel letos neuskuteční.

Obrázky z jednání VH najdete  sekci fotogalerie.