O sdružení

Historie Sdružení přátel piva

Pravěk – Strana přátel piva

Strana přátel piva (dále jen SPP) byla založena 16. ledna 1990 studenty plzeňské Pedagogické fakulty. Původně byla Strana přátel piva myšlena jako recese na množství nových stran. 16. leden je dodnes pro členy SPP Dnem všeobecného veselí.

Z původně myšlené recese se ale strana stala Stranou, jelikož se sešlo na dvanáct tisíc přihlášek a členové tlačili plzeňské vedení k tomu, aby se SPP zúčastnila voleb do parlamentu. Vznikly Občanské organizace, které ve svých regionech získávaly nové příznivce. První svobodné volby nedopadly pro SPP slavně, nebylo dosaženo ani tak nutných 2%.

Jelikož se hlavní politické dění odehrávalo v Praze a studenti potřebovali dostudovat (i tak se to některým nepodařilo), předali vedení do Prahy. Z původních čtyř generálních a pěti prvních tajemníků se vedení zúžilo na předsedu a tajemníka.

V období mezi volbami se snažily Občanské organizace vyvíjet pestrou činnost. Šlo spíše o osvětové akce jako pochody s dětmi po horách, pořádání pivních plesů a pivních slavností. Přesto bylo jasné, že SPP nemůže jako strana ani v těchto volbách uspět, a proto byl hledán partner, ke kterému by SPP měla blízko. 28. února 1993 po zvolení nového vedení ČSSD byly s touto stranou navázány úzké styky. K prvnímu jednání předsedů obou stran došlo 1. dubna 1993. SPP si v Lidovém domě našla i osobní přátele. I přes tato jednání šla SPP do druhých voleb opět samostatně a opět neuspěla.

Po tomto neúspěchu došlo k zásadním organizačním změnám. 28. října 1997 Valná hromada SPP odsouhlasila, že se strana přemění na občanské Sdružení přátel piva a využije nabídky LSNS přičlenit se k ní. Začalo se intenzivně pracovat na příštích volbách, ale po vzniku SD-LSNS přestal být o činnost SPP dostatečný zájem. I tak zajistila SPP jednu z nejúspěšnějších pražských volebních kampaní, kde během 14 dnů před Špalíčkem hrál denně Dixieland a zástupci spřátelených pivovarů točili za symbolickou cenu každý den jiné pivo.

Po volebním neúspěchu SD-LSNS, která byla prakticky v rozkladu, nebyl o politickou činnost SPP již zájem vůbec žádný. V rámci tehdejší spolupráce s ČSSD – pod záštitou Lidového domu, zde našlo SPP na dlouho své oficiální ( později spíše korespondenční ) sídlo.

Současnost – Sdružení přátel piva

V současné době se SPP zabývá pivovarnictvím, chmelařstvím, sladovnictvím, pivovary, pivem a hospodami. Snaží se navazovat a udržovat vztahy se zahraničními subjekty podobného zaměření a udržuje i nadále dobré vztahy s pivovary. Pořádá osvětové akce, moderované degustace, usiluje o povznesení kultury pití piva i našeho pohostinství a objevuje nepřeberný svět piva nejen u nás, ale i ve světě prostřednictvím tématických výletů po pivovarech a degustačních festivalech. Každoročně vyhlašuje a oceňuje nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti a uděluje i další ocenění. Současné sídlo SPP je na prestižní pivovarské adrese Podskalská 365/10, Praha 2 – kde sídlí např. Českomoravský svaz minipivovarů, První pivní extraliga, společnost PIVO PRAHA a zejména „pivovarská škola“ SPŠ potravinářských technologií.