Zahraniční styky

Sdružení přátel piva se snaží o udržování a navazování nových styků s podobnými organizacemi v zahraničí. Jedním z nejvýraznějších partnerů SPP je polská organizace Bractwo piwne, se kterou je vedení Sdružení přátel piva v intenzivním kontaktu. Završením česko-polského přátelství a spolupráce bylo podepsání smlouvy o spolupráci, k němuž došlo 29. ledna 2005 při návštěvě představitelů SPP v polské Lodži. Text preambule této smlouvy si můžete přečíst.

Preambule – smlouva s polskou organizací Bractwo piwne

Sdružení přátel piva v České republice a Společnost promoce kultury piva Pivní spolek v Polské republice se vzájemně dohodly uzavřít smlouvu o spolupráci. Tato smlouva má napomáhat k prohlubování vzájemných vztahů mezi příznivci piva z České a Polské republiky, kontaktů mezi organizacemi sdružující konzumenty piva a ke zjednodušení společných postupů spojených s pivní tématikou, jakož i mezinárodních iniciativ.

§ 1

Sdružení přátel piva a Společnost promoce kultury piva Pivní spolek se zavazují k výměně informací o situaci na trhu s pivem, o příslušné legislativě v České a Polské republice a o činnostech, vedoucích ke zlepšení postavení přátel piva, které budou obě organizace přijímat.

§ 2

Sdružení přátel piva a Společnost promoce kultury piva Pivní spolek se zavazují ke společným činnostem, které budou napomáhat ke zlepšení pohledu na pivo, popularizaci piva a pivovarnictví , jakož i k prohlubování znalostí. Tyto činnosti mohou mít různý charakter (sympozia, besedy, setkání, apod.) a mohou se přitom konat v České republice, Polské republice nebo ve třetích státech.

§ 3

Sdružení přátel piva a Společnost promoce kultury piva Pivní spolek se zavazují k podpoře svých vzájemných zájmů v rámci Evropské unie konsumentů piva.