Pivovary

Vyberte si prosím kraj ČR vpravo v navigaci, jehož pivovary chcete zobrazit.

PS: Stránky jsou neaktualizované, pro aktuální stav pivovarů navštivte weby jako Beerweb, či Pivovary.


Aktuální početní stavy českých pivovarů: ( k 1.5.2015 )

Průmyslové pivovary: 47
Minipivovary a mikropivovary: 282

Do celkového součtu pivovarů nejsou zahrnuty čistě školní ( minipivovar SPŠPT, VŠCHT… ), pokusné ( žatecký, pľzeňský… ) a příležitostné pikopivovary ( Centrum Sladovna, Pivovarský klub ). Na druhou stranu jsou v něm zahrnuty i pivovary, kde byla dočasně výroba přerušena ( U rybiček ve Stříbře, v Roztokách u Křivoklátu či v Žamberku ).