Vítejte na internetových stránkách Sdružení přátel piva! Naším hlavním zájmem je české pivo a pivovary, které ho vaří.

Kromě informací o našem sdružení zde naleznete také neustále se rozrůstající sekci Svět piva, která je plná článků zaměřených na pivo, pivovary, slad, chmel a novinky z českého pivovarnictví.

Logo EBCU Od roku 2005 je Sdružení přátel piva členem Evropského sdružení pivních spotřebitelů (EBCU), kde se snaží prosazovat zájmy českého pivovarnictví a získávat zkušenosti od podobně zaměřených organizací.


Novinky | archiv akcí a novinek | RSS kanál

Rozhovor Tomáše Erlicha na Litomyšlském korbelu

 V sobotu, dne 10.dubna proběhl v prostorách restaurace Veselka v Litomyšli, další ročník jedné z největších domovarnických soutěží u nás – Litomyšlský korbel. Soutěž pořádá již šestým rokem dlouholetý člen SPP Jiří Kohák (zároveň spolumajitel restaurace a majitel a sládek pivovaru Bedřicha to ve spolupráci s Cechem domovarníků a také naším Sdružením přátel piva. Letošní ročník byl bohužel opět bez účasti veřejnosti, přesto se mohla degustační soutěž pod patronací Chmelařského institutu v Žatci uskutečnit. Výsledky a více informací najdete zde: 

Na akci (kde se sešlo i plno renomovaných sládků a dalších pivovarských osobností) dorazil i náš další dlouholetý člen – Jan Grmela, známý zejména z pivních recenzí, či jako bývalý majitel a sládek pivovaru Lucky Bastard a Moravia. Honza nyní vytvořil trochu netradiční vlastní kanál na portálu Youtube – „Osobnosti piva“, kde dělá pravidelně rozhovor s lidmi, kteří se pivem dlouhá léta zaobírají, ale přesto to nejsou sládci, či majitelé pivovarů apod. Tedy pohled trochu „odjinud“. Pro poslední díl (vydaný 5.5.2021) natočil i rozhovor s předsedou našeho sdružení, Tomášem Erlichem. Odkaz na video zde:


Vyjádření SPP k atuální situaci ohledně COVID19

9.12.2020 – Sdružení přátel piva zásadně nesouhlasí s nesmyslnými restrikcemi vlády, v rámci dalšího omezení provozu restaurací, které pokládá pouze za politické rozhodnutí, nemající žádné faktické ani reálné statistické opodstatnění. Nelze nad rámec nařízení navíc likvidovat gastro provoz v České republice neustálými změnami. Pokud již byl představen plán protiepidemických opatření (PES) – který je vůči sektoru pohostinství jeden z nejpřísnějších, má se alespoň dodržet a nikoliv ho nahodile měnit, zřejmě na nátlak jistých osob a organizací. Máme tedy plné pochopení pro případné rebelující restaurace, které dnes v 20.00 hod neuzavřou svůj provoz, ale budou mít pro veřejnost otevřeno až do ( dle 3.stupně PES ) povolené 22. hodiny.

Jsme šokováni lidmi, kteří považují otevřené restaurace za příčinu současného nárůstu počtu nakažených, ač by se toto mohlo projevit nejdříve za týden, a tedy skutečnou příčinou jsou přeplněná OC, zaměstnání – ale i školy. Důkazem tohoto tvrzení jsou i letní měsíce, kdy restaurační zařízení jela na „plný plyn“ a byla plně obsazená a přitom nedocházelo k žádnému nárůstu počtu nakažených během celých prázdnin. Současná omezení – a natož ještě svévolně upravené nastavení 3. stupně PES – jsou tedy pouze nesmyslná, alibistická a politická gesta, určená pro jistou část veřejnosti !!!

PS: A jak to dnes v restauracích vypadá? Zhlédněte zde:

 


Ceny SPP za rok 2020 jsou známy!

Právě dnes jsme chtěli veřejně vyhlásit výsledky naší soutěže o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku, (ve velkém sále pivovaru Beránek ve Stěžerech). Bohužel vládní nařízení v rámci boje proti coronaviru nám pořádání této významné akce znemožnilo. Výsledky tak prezentujeme pouze elektronicky a prostřednictvím tiskových zpráv do médií. Tisková zpráva s kompletními výsledky je k dispozici zde, samotné výsledky pak zde:

Nejúspěšnějším pivovarem z hlediska získaných cen se stal pivovar Primátor, Pivovarem roku pak pivovar Únětice a minipivovarem roku Pivovar Clock – řemeslný pivovar z Potštejna. Prestižní cenu sládek roku (s hodnotnou cenou od společnosti Lindr, chladící a výčepní technika) se stal Jan Rada z pivovaru Permon. Nelze zde též nezmínit cenu Pivní počin roku, kterou získal ředitel pivovaru Kytín, pan Michal Pomahač – za svůj projekt ( nyní znovu aktuální ) zachranpivo.cz, který nezištně pomohl mnoha pivovarům překlenout kritické období při první vlně pandemie.

Ostatní vítěze uvádíme v tiskové zprávě a všem oceněným subjektům moc blahopřejeme a zároveň děkujeme všem za jejich práci a skvělá piva pro nás, konzumenty.

 


Pivovar Budějovický Budvar partnerem vyhlášení cen SPP


Novým partnerem letošního vyhlášení cen pro nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku se stal NÁRODNÍ PIVOVAR BUDĚJOVICKÝ BUDVAR! Děkujeme.


Vyhlášení cen SPP se blíží!

Ve středu 30.9.2020, se v neveřejném salonku břevnovského pivovaru, konaly anonymní degustace piv, která se v anketní části umístila na prvních místech. A tato degustace rozhodla o konečném pořadí piv v jednotlivých kategoriích. Degustace vedl Ing.Tomáš Maier, odborný degustátor SPP. Výsledky budou vyhlášeny ve čtvrtek 5.11.2020 – ve velkém sále pivovaru Beránek ve Stěžerech v Hradci Králové (pokud to situace dovolí).


Pochod Vladimíra Černohorského
 8.srpna 2020 – Tradiční vzpomínkový pochod na Vladimíra Černohorského se konal letos v srpnu již po čtvrté! A jako tradičně, i letos vedla trasa přes restaurace s únětickým pivem, i letos pochod obsolvovala spolu s námi – spolumajitelka pivovaru, Lucie Tkadlecová a i letos byla trasa opět jiná, než předchozí.

Letošnímu sedmikilometrovému pochodu počasí více než přálo. Startovním místem byla letos zcela nově otevřená kavárna Kafe u žlabu v Noutonicích, odkud se pokračovalo přes Velké Přílepy a Úholičky ( resp. restaurace Špejchar, U Jaroslava Korycha a Ve mlejně ) až do pivovaru Únětice, kde jsme u památníku Vladimíra Černohorského opět krátce zavzpomínali a symbolicky si s „Láďou“ připili. Vzpomínat je stále na co a těšíme se již nyní na další ročník…

Fotogalerie z akce zde:


Pivoden v Žatci

19.6.2020 – Velký pivní den, plný exkurzí a ochutnávek, proběhl tentokrát ve městě piva – v západočeském Žatci. Program byl opravdu bohatý. Stihli jsme dva místní minipivovary ( U Orloje a Pioneer ), průmyslový Žatecký pivovar, a někteří z nás i Muzeum chmele a piva v Žatci. Vzhledem ke složitému dopravnímu spojení z Prahy a zpět, toho bylo až až.. ;)

Fotogalerie z akce zde:


Pivní putování s panem Josefem Vaclem

 Ve středu 12.3.2020 se v šalandě pivovaru Cobolis konalo setkání, volně navazující na tradiční akci, „Na pivo se sládkem“.  Tentokrát ale mezi nás zavítal a naše pozvání přijal pan Josef Vacl, který mnoho let zastupoval Český svaz pivovarů a sladoven a zároveň procestoval nejen pivovarský svět. Tento večer byl pak věnován především povídání o jeho návštěvě pivaru Level 33 v Singapuru, což je nejvýše postavený městský pivovar na světě ( v posledním patře místního mrakodrapu ). Povídání u piva to bylo velmi příjemné a uteklo velmi rychle. Po diskuzi následovala ještě prohlídka pivovaru se sládkem roku, Pavlem Paloušem a ochutnávkou piva přímo z tanků. 

K textu ještě dvě informace:

Ing. Josef Vacl je náš velký propagátor a mimo jiné napsal obsáhlý článek o historii i současnosti SPP do časopisu Potravinářská Revue. Děkujeme za podporu.

A tento večer byl poněkud výjimečný. Nejen naším hostem, ale také tím, že šlo na dlouhou dobu poslední akci díky karanténním omezením ze strany vlády ohledně Coronaviru a byl to také poslední večer, kdy se ještě ( byť už časově omezeně ) smělo do restaurací před nucenou dvouměsíční pauzou, výrazně likvidační zejména pro mnoho restaurací, které se projeví zřejmě po prázdninách. O problémech zejména restauračních pivovarů ani nemluvě….

Obrázky z akce najdete zde:


Pivo od šestnácti?

 Vzhledem k možným reakcím na krátké vystoupení předsedy SPP Tomáše Erlicha v rádiu Frekvence 1,
níže uvádíme více více argumentů k nastolenému tématu, na které nebyl ve zrychleném pořadu čas:  

Sdružení přátel piva prosazuje konzumaci ( výčepního ) piva od věkové hranice 16i let, s omezením, že daná možnost by se vztahovala pouze na konzumaci piva v restauraci, tedy „pod společenským dozorem“ ( jak hostinského, tak celé společnosti ). Stejný model má např. pivovarská velmoc – Belgie, přičemž státy jako Rakousko, Švýcarsko či Německo – mají konzumaci ( nejen ) piva od 16i let naprosto neomezenou provozovnou či prodejnou.

Tento požadavek je stejně legitimní, jako jiní prosazují např. volební právo od 16i let apod. (PS: Též zde máme trestní odpovědnost již od 15i let.).

Vysvětlení: tímto naším požadavkem nepodporujeme alkoholismus, natož u mládeže, ale naopak se snažíme tímto nezvyklým způsobem proti němu bojovat. Chceme mládež ( která stejně alkohol již většinou konzumuje ) přivést k zodpovědné, ( nikoliv nezřízené ) konzumaci alkoholu. A to navíc jen slabě alkoholického, který je v českých zemích spíše potravina, než nápoj. ( Tento postoj zastávala i vláda v roce 2006, kdy s tímto oddůvodněním zablokovala v EU stálé zvyšování spotřební daně u piva ).

 Cesta osvěty, či řízeného poznávání je jistě přirozenější, než cesta zákazů ( pozn.: přičemž zakázané ovoce chutná vždy nejlépe ). Zodpovědně konzumovat alkohol se člověk nenaučí dovršením plnoletosti, stejně jako se nenaučí řídit automobil tím, že překoná hranici, kdy může získat řidičské oprávnění. Jde o stále lepší variantu, než když dnes ( přes všechny zákazy ) – někteří mladiství experimentují s alkoholem v parku, s lahví tvrdého alkoholu.  

Na druhou stranu si ale dovedeme představit, že jistá omezení by platila i pro plnoleté konzumenty alkoholu (všeobecně). Aby problémoví konzumenti, kteří jsou nejvíce vidět, a kteří pod vlivem alkoholu opakovaně páchají přestupkovou, či trestnou činnost – neměli možnost (minimálně po soudem stanovenou dobu) konzumovat vůbec žádné alkoholické nápoje. Podobně, jako v případě dopravních prohřešků sbírá řidič trestné body, za které mu může být odebráno řidičské oprávnění.

Kvůli některým problémovým jedincům totiž nemůže být „trestána“ celá společnost, viz. např. pokusy regulovat prodej alkoholu, omezovat jeho
reklamu ( a tím zlikvidovat celý segment sponzorství pro sportovní či osvětové akce apod. ). Přičemž je prokazatelné, že reklama NEZVYŠUJE!!!
spotřebu alkoholický nápojů, stejně jako reklama na jogurty, nezvyšuje spotřebu jogurtů, a stejně jako zákaz reklamy na tabákové výrobky neznamenal žádný viditelný, či skokový pokles prodeje cigaret.

( Zdroj: Asociace komunikačních agentur ).
Stejně tak je zajímavé, že nejvíce závislých osob je v zemích s nejvíce striktní regulací alkoholu, a tedy opět se ukazuje neúčinnost těchto
opatření. A přestože ČR je ve spotřebě alkoholu na 4.místě ( za Francií, Lotyšskem a Rakouskem ), v žebříčku počtu závislých je až na 33. místě ze sledovaných 44 zemí. ( A spotřebu zde zvedají z výrazné části i turisté ). Také je statisticky doloženo, že ač v posledním desetiletí stoupají investice do reklamy na alkohol, prodej a konzumace alkoholu naopak setrvale klesá! ( Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven ).  

Chce-li Ministerstvo zdravotnictví skutečně bojovat proti závislotem – je zde plno jiných příležitostí.

PS: V rozhovoru zazněl i názor na snížení spotřební daně z čepovaného piva od 1.5.2020. Jako SPP tento zákon ( vedený zjevně dobrým úmyslem – ale s nešťastně formulovaným zněním ) spíše nepodporujeme, neboť se domníváme, že zcela systémový krok by bylo snížení spotřební daně na pivo na původní hodnotu, ( které bylo v roce 2009 zvýšeno o 50 haléřů na pivo – údajně na dva roky ), přičemž tento stav trvá dodnes. Přesto, budeme se zájmem sledovat, zda nový zákon o DPH pomůže vrátit lidi do hospod a vrátit tam onen klasický společenský život, jako kdysi.


30 let Sdružení přátel piva

V sobotu 18.ledna 2020 se v Písecké bráně v Praze konala velká oslava našeho sdružení. Neboť to bylo přesně 30 let ( a dva dny ), co byla založena Strana přátel piva, předchůdce dnešního občanského Sdružení přátel piva ( od roku 2005 ). Slavilo se samozřejmě pivem a součástí akce bylo setkání pivovarských osobností nejen z celé České republiky, ale i zahraničí. Přijel např. šéf Evropské unie pivních spotřebitelů (EBCU) Jo Nesbo z Dánska a mnozí další. 

Součástí akce – spíše typu Veselice ( než sáhodlouhého vzpomínání ), byla i dětská část ( stavění kostek, dětské soutěže, vystoupení divadélka Vysmáto, malování na obličej pro děti a tvořivé dílny – výroba piva z papíru ;) ).  Zkrátka šlo o akci pro celou rodinu, čehož využili i naši pivovarští hosté. Večerní část zahájil krátký proslov předsedy Tomáše Erlicha, Pavla Borowiece a Jo Nesba z EBCU. Hned poté zahájila pivní ruleta, pivní soutěže pro dospělé a vystoupení živé hudby ( Blue Job Band ). Myslíme si, že se všichni dobře bavili až do půlnoci, kdy byla akce oficiálně ukončena.  Více se můžete dozvědět např. zde, nebo zde a fotogalerii z akce najdete zde:


Pivo a proč se o něj zajímat

  • Pivo se vařilo o 2000 let dřív, než se pekl z obilí chleba.
  • Pokud pijete pivo dlouhodobě v rozumném množství, může vám snížit obsah tělesného tuku.
  • Pivo léčí - ženám prospívají dvě třetinky piva denně, mužům až litr.
  • Pivo pijeme požehnaně - jeden Čech vypije průměrně 320 piv za rok.

Přečtěte si více o pivu na Wikipedii.