Pivo od šestnácti?

 Vzhledem k možným reakcím na krátké vystoupení předsedy SPP Tomáše Erlicha v rádiu Frekvence 1,
níže uvádíme více více argumentů k nastolenému tématu, na které nebyl ve zrychleném pořadu čas:  

Sdružení přátel piva prosazuje konzumaci ( výčepního ) piva od věkové hranice 16i let, s omezením, že daná možnost by se vztahovala pouze na konzumaci piva v restauraci, tedy „pod společenským dozorem“ ( jak hostinského, tak celé společnosti ). Stejný model má např. pivovarská velmoc – Belgie, přičemž státy jako Rakousko, Švýcarsko či Německo – mají konzumaci ( nejen ) piva od 16i let naprosto neomezenou provozovnou či prodejnou.

Tento požadavek je stejně legitimní, jako jiní prosazují např. volební právo od 16i let apod. (PS: Též zde máme trestní odpovědnost již od 15i let.).

Vysvětlení: tímto naším požadavkem nepodporujeme alkoholismus, natož u mládeže, ale naopak se snažíme tímto nezvyklým způsobem proti němu bojovat. Chceme mládež ( která stejně alkohol již většinou konzumuje ) přivést k zodpovědné, ( nikoliv nezřízené ) konzumaci alkoholu. A to navíc jen slabě alkoholického, který je v českých zemích spíše potravina, než nápoj. ( Tento postoj zastávala i vláda v roce 2006, kdy s tímto oddůvodněním zablokovala v EU stálé zvyšování spotřební daně u piva ).

 Cesta osvěty, či řízeného poznávání je jistě přirozenější, než cesta zákazů ( pozn.: přičemž zakázané ovoce chutná vždy nejlépe ). Zodpovědně konzumovat alkohol se člověk nenaučí dovršením plnoletosti, stejně jako se nenaučí řídit automobil tím, že překoná hranici, kdy může získat řidičské oprávnění. Jde o stále lepší variantu, než když dnes ( přes všechny zákazy ) – někteří mladiství experimentují s alkoholem v parku, s lahví tvrdého alkoholu.  

Na druhou stranu si ale dovedeme představit, že jistá omezení by platila i pro plnoleté konzumenty alkoholu (všeobecně). Aby problémoví konzumenti, kteří jsou nejvíce vidět, a kteří pod vlivem alkoholu opakovaně páchají přestupkovou, či trestnou činnost – neměli možnost (minimálně po soudem stanovenou dobu) konzumovat vůbec žádné alkoholické nápoje. Podobně, jako v případě dopravních prohřešků sbírá řidič trestné body, za které mu může být odebráno řidičské oprávnění.

Kvůli některým problémovým jedincům totiž nemůže být „trestána“ celá společnost, viz. např. pokusy regulovat prodej alkoholu, omezovat jeho
reklamu ( a tím zlikvidovat celý segment sponzorství pro sportovní či osvětové akce apod. ). Přičemž je prokazatelné, že reklama NEZVYŠUJE!!!
spotřebu alkoholický nápojů, stejně jako reklama na jogurty, nezvyšuje spotřebu jogurtů, a stejně jako zákaz reklamy na tabákové výrobky neznamenal žádný viditelný, či skokový pokles prodeje cigaret.

( Zdroj: Asociace komunikačních agentur ).
Stejně tak je zajímavé, že nejvíce závislých osob je v zemích s nejvíce striktní regulací alkoholu, a tedy opět se ukazuje neúčinnost těchto
opatření. A přestože ČR je ve spotřebě alkoholu na 4.místě ( za Francií, Lotyšskem a Rakouskem ), v žebříčku počtu závislých je až na 33. místě ze sledovaných 44 zemí. ( A spotřebu zde zvedají z výrazné části i turisté ). Také je statisticky doloženo, že ač v posledním desetiletí stoupají investice do reklamy na alkohol, prodej a konzumace alkoholu naopak setrvale klesá! ( Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven ).  

Chce-li Ministerstvo zdravotnictví skutečně bojovat proti závislotem – je zde plno jiných příležitostí.

PS: V rozhovoru zazněl i názor na snížení spotřební daně z čepovaného piva od 1.5.2020. Jako SPP tento zákon ( vedený zjevně dobrým úmyslem – ale s nešťastně formulovaným zněním ) spíše nepodporujeme, neboť se domníváme, že zcela systémový krok by bylo snížení spotřební daně na pivo na původní hodnotu, ( které bylo v roce 2009 zvýšeno o 50 haléřů na pivo – údajně na dva roky ), přičemž tento stav trvá dodnes. Přesto, budeme se zájmem sledovat, zda nový zákon o DPH pomůže vrátit lidi do hospod a vrátit tam onen klasický společenský život, jako kdysi.