Červnová Valná hromada SPP

VH 15.6.2014 – Předprázdninová Valná hromada SPP se tentokráte konala v První pivní tramwayi na Spořilově ( foto vlevo je pouze ilustrační ) a velmi zkráceně zde vybíráme její závěry:
– Byly projednány zprávy KaRk, o hospodaření, plán činnosti a výhled na rok 2014
– V letošním roce dojde k již avizované změně adresy SPP na adresu Křižíkova 17, Praha 8, 180 00 ( kam již nyní lze zasílat korespondenci )

– V letošním roce dojde též ke změně stanov, kdy dojde k redukci exekutivy ( Pivní sněm se sloučí s předsednictvem SPP ) a zpřesní se činnost regionálních organizací SPP
– Byla nastolena debata o naší další účasti a setrvání v Evropské unii pivních spotřebitelů ( EBCU )
– Od letošního roku bude též naše Slavnostní vyhlášení cen SPP v druhé fázi vždy otevřeno veřejnosti a vzniknou tak regionální malé pivní slavnosti seskládané z vítězných piv SPP. Vše pod názvem „vyhlášením to nekončí“. Ve vybraných restauracích se poté budou i vítězná piva SPP čepovat. Vyhlášení se letos uskuteční dne 6.11.2014 v Únětickém pivovaru.

Další Valná (a rozhodující Valná hromada ohledně nových stanov) je naplánována na přelom září a října 2014.

15.6.2014 – Předprázdninová Valná hromada SPP se tentokráte konala v První pivní tramwayi na Spořilově ( foto vlevo je pouze ilustrační ) a velmi zkráceně zde vybíráme její závěry:
– Byly projednány zprávy KaRk, o hospodaření, plán činnosti a výhled na rok 2014
Jenom velmi zkrácene a strucne zasílám vybrané zprávy ( výsledky ) jednání letní Valné hromady ze dne 14.6.2014- V letošním roce dojde k jiz avizované zmene adresy SPP na adresu Krizíkova 17, Praha 8, 180 00 ( kam jiz nyní lze zasílat korespondenci )- V letošním roce dojde téz ke zmene stanov, kdy dojde k redukci exekutivy ( Pivní snem se sloucí s predsednictvem SPP ) a zpresní se cinnost regionálních organizací SPP- Budeme rešit i naši další úcast a setrvání v Evropské unii pivních spotrebitelu ( EBCU )- Od letošního roku bude téz naše Slavnostní vyhlášení cen SPP v druhé fázi vzdy otevreno verejnosti a vzniknou tak vzdy regionální malé pivní slavnosti seskládané z vítezných piv SPP. Vše pod názvem „vyhlášením to nekoncí“. Ve vybraných restauracích se poté budou i vítezná piva SPP cepovat. Více o této akci Vás budeme informovat v samostaném infomailu týkajícího se vyhlášení, které se letos uskutecní dne 6.11.2014 v Únetickém pivovar- V letošním roce dojde k jiz avizované zmene adresy SPP na adresu Krizíkova 17, Praha 8, 180 00 ( kam jiz nyní lze zasílat korespondenci – V letošním roce dojde téz ke zmene stanov, kdy dojde k redukci exekutivy ( Pivní snem se sloucí s predsednictvem SPP ) a zpresní se cinnost regionálních organizací SPP
– Budeme rešit i naši další úcast a setrvání v Evropské unii pivních spotrebitelu ( EBCU )
– Od letošního roku bude téz naše Slavnostní vyhlášení cen SPP v druhé fázi vzdy otevreno verejnosti a vzniknou tak vzdy regionální malé pivní slavnosti seskládané z vítezných piv SPP. Vše pod názvem „vyhlášením to nekoncí“. Ve vybraných restauracích se poté budou i vítezná piva SPP cepovat. Více o této akci Vás budeme informovat v samostaném infomailu týkajícího se vyhlášení, které se letos uskutecní dne 6.11.2014 v Únetickém pivovaru.