Chráněná dílna Nadace PRODECH

Dovolte nám, představit Nadaci Prodech a keramickou chráněnou dílnu a nabídnout Vám několik informací o tomto projektu, ale též i o produktech z této dílny, kdy zakoupením těchto keramických džbánků podpoříte dobrou věc.

NADACE PRODECH:

Nadační fond pro výzkum a léčbu plicních nemocí byl založen s cílem trvale kontinuálně podporovat:

– zdravotnickýzkum plicních nemocí

– vzdělávání zdravotnických pracovníků a prezentaci výsledků zdravotnického výzkumu

– vzdělávání studentů lékařských fakult

– podporovat nemocné s chorobami dýchacího ústojí

– podporovat provoz zdravotniických zařízení

– podporovat zdravotně postižené.

 Keramický ateliér DO byl založen jako soukromá dílna z potřeby vytvořit místo pro plně invalidní mladé lidí s kombinovaným zdravotním postižením (ZTP/P), kteří velmi těžko nacházejí uplatnění v běžném životě, ale kteří chtějí najít místo pro svou realizaci. V Keramickém ateliéru DO se různorodost vloh i schopností lidí doplňují a vzniká pestrá mozaika aktivit:

Keramické výrobky

– ruční výrobu užitkových jako jsou např. hrnky, misky, poháry..

– ruční výrobu dekoračních předmětů jako jsou např. vázy, talíře

– ruční výrobu originálních keramických šperků

 Pletení z pedigu

– ruční výrobu užitkovách a dekoračních předmětů z pedigu.

 Drátkování

– umělecké drátkování dekoračních předmětů z keramiky.

 Každý výrobek je vytvořen pečlivou ruční prací (hand made) a každý výrobek je  tak originál.

 Pokud máte zájem o nákup výrobků a tím i podporu této dílny, ozvěte se buď přímo do nadace a nebo pro koupi keramických džbánků ( půlitrů ) – viz obrázky nížekontaktujte přímo nás. ( Cena za džbánek je 199,- Kč )