Zasedání Pivního sněmu SPP v červenci 2012

Výsledky zasedání Pivního sněmu SPP 29.7.2012 v žižkovské restauraci Záležitost:
 
– Vyhlášení cen SPP:
Bude se konat v minipivovaru Koliba v Litoměřicích na začátku listopadu – termín bude upřesněn.
Kategorie ve kterých budeme ceny vyhlašovat – zůstávají stejné jako v minulém roce.
 
– Databáze SPP:
Přístup k databázi členské základny nově bude mít vedle předsedy a místopředsedy SPP i předseda a místopředseda(v tomto případě místopředsedkyně) Pivního sněmu. Vše v rámci zákona na ochranu osobních údajů.
– nově aktualizovat databázi, vést jí a připravovat průkazky pro nové členy ( tedy kompletně spravovat tuto agendu ) bude nově vedle předsedy SPP vést i místopředsedkyně Pivního sněmu Marta Urbánková.
 
– Změna stanov SPP:
Je nutné změnit stanovy SPP. Měnit se budou části ohledně přijímání členů, kdo zodpovídá za účet(nictví), rozdělení kompetencí, zodpovědností a úkolů mezi předsednictvo s Pivní sněm ( jehož činnost je nejasně formulována a v současné době má spíše jen poradní charakter ), svolávání VH atd. 
Základní změnu stanov připraví do konce roku 5i členný výbor ve složení ( Zdeněk Šťastný, Tomáš Erlich, Michal Vindeman, Tomáš Seidl a Miroslav Řehoř ) a základní návrh k projednání bude na pořadu březnové Valné hromady v roce 2013.
 
Propagační předměty SPP:
Byly projednány možnosti výšivek loga SPP na trička, mikiny apod. a představeny návrhy a kalkulace na výrobu nového pivního skla s logem SPP. Rozhodnuto bude podle nabídek, přičemž ne všechny byly kompletní.
  
– Změna účtu SPP
Nový účet založí začátkem srpna Tomáš Erlich, Zbyněk Holan a Michal Vindeman, ideálně rovnou s přístupem i pro Denisu Bílkovou a zástupce KaRK ( dle výsledků volební VH ). Teprve o měsíc později bude zrušen starý účet SPP.
Hotovostní pokladna bude zrušena u místopředsedy SPP Františka Štrupla a bude převedena pod patronaci Denisy Bílkové, která bude mít účetnictví SPP na starost.
 
– PODMÍNKY PRO AKCE pod hlavičkou SPP:
Byly stanoveny podmínky pro akce pod hlavičkou SPP, které mohou znamenat pro SPP možný finanční zisk ( ev. ale i ztrátu ) – tedy např. při účasti na různých pivních festivalech apod. Bylo stanoveno:
 
– každou akci (a o kterou může požádat i jakýkoliv člen SPP) musí schválit předsednictvo SPP
– každá akce tohoto typu musí být pojištěná. Buď ze strany SPP či ze strany pořadatele akce.
– každá akce bude mít svou odpovědnou osobu, která bude poté s SPP ve smluvním ( písemném ) vztahu a bude zodpovídat za výsledek a vyúčtování celé akce
( mustr smlouvy mezi SPP a odpovědnou osobou, která bude mít jednotlivou akci SPP na starosti – připraví ve spolupráci s Filipem Marta Urbánková ).
– předsednictvo SPP ( v případě, že akci schválí ) navrhne podmínky, za kterých se bude akce konat.
– v případě, kdy se najde sponzor, který bude chtít akci finančně podpořit, podpoří akci SPP na základě písemné smlouvy, kde bude jasně stanoveno že jde o příspěvek na konkrétní akci a tuto smlouvu podepisuje odpovědná osoba za akci, přičemž bude mít od předsednictva SPP svolení, tento dokument podepsat i orazítkovat.