Shromáždění delegátů SPP – zápis

Níže uvádíme zápis z (nejen) volebního shromáždění delegátů SPP dle nových stanov – konané dne 3.6.2017 v Pivokavárně u Botky:

 

Zápis ze shromáždění delegátů Sdružení přátel piva, se sídlem:

Podskalská 365/10, Praha 2, 120 00

 

Datum a hodina konání:   3. Června 2017, 17.00 hodin – restaurace U Botky, Praha – Strašnice

Přítomni:                           viz. příloha č.1 – prezenční listina

Počet příloh:                      3

Průběh jednání:

 

Prezenci provedl pan Tomáš Erlich. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 19 delegátů SPP, což znamená, že shromáždění delegátů není usnášeníschopné. Pokračování tak proběhlo až po 30i minutách po plánovaném začátku v rámci Náhradního shromáždění delegátů.

 

 1. Zahájení.

Zahájení a přivítání všech účastníků provedl pan Tomáš Erlich, který byl pověřen vedením schůze. Sdělil přítomným, že dle prezenční listiny je shromáždění delegátů (v rámci náhradního shromáždění delegátů) usnášeníschopné a omluvil z jednání všechny nepřítomné, kteří se nemohli z vážných důvodů jednání zúčastnit a svoji omluvu zaslali či sdělili předsedovi SPP.

 

 1. Program Valné hromady.

Pan Tomáš Erlich přečetl program shromáždění delegátů a navrhl, aby zápis ze schůze Valné hromady provedl osobně Tomáš Erlich a ověřovateli byli slečna Marta Urbánková a pan Tomáš Botka. Na skrutátory navrhl pana Zdeňka Schenka a pana Dalibora Mlejnského.
O navrženém programu shromáždění delegátů a o navržených osobách bylo provedeno veřejné hlasování č. 1 s tímto výsledkem:

pro:            19 členů
proti:           0 členů
zdržel se:   0 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 

 1. Volby do Pivního sněmu

Pan Tomáš Erlich zahájil tajné hlasování č.1 do Pivního sněmu pro volební období 2017-2022. O místo v jedenáctičlenném Pivním sněmu projevilo zájem 13 kandidátů: ( Denisa Bílková, Tomáš Botka, Jindřich Dumek, Tomáš Erlich, Zbyněk Holan, Miroslav Housar, Jaroslav Hovorka, Jaroslav Kraus, Karel Líbal, Olgert Rumler, Stanislav Štěpánek, Marta Urbánková a Jan Vašat ).

Po sečtení hlasů oznámili skrutátoři ( Zdeněk Schenk a Dalibor Mlejnský ) následující součet hlasů:

Zvoleni v 1.kole:

Tomáš Erlich – 19 hlasů

Zbyněk Holan – 18 hlasů

Karel Líbal – 17 hlasů

Tomáš Botka, Marta Urbánková a Jan Vašat – 16 hlasů

Denisa Bílková, Olgert Rumler a Stanislav Štěpánek – 15 hlasů

Nezvoleni v 1.kole:

Jindřich Dumek, Jaroslav Hovorka a Jaroslav Kraus – 14 hlasů

Miroslav Housar – 11 hlasů

 

O poslední dvě volná místa v Pivním sněmu bylo uskutečněno dodatečné tajné hlasování č.2 mezi kandidáty se shodným počtem 14i hlasů z prvního kola. Po sečtení hlasů byl skrutátory oznámen následující součet hlasů:

Jindřich Dumek a Jaroslav Hovorka – 8 hlasů, Jaroslav Kraus – 3 hlasy

Složení nového Pivního sněmu pro volební období 2017-2022 je následující:

Denisa Bílková, Tomáš Botka, Jindřich Dumek, Tomáš Erlich, Zbyněk Holan, Jaroslav Hovorka, Karel Líbal, Olgert Rumler, Stanislav Štěpánek, Marta Urbánková a Jan Vašat.

 

 1. Volba předsedy a místopředsedy SPP

Následovala tajná volba č.3 – na pozici předsedy SPP. Jediným kandidátem byl pan Tomáš Erlich. Po sečtení hlasů členů nového Pivního sněmu skrutátory – byl oznámen následující výsledek:

Tomáš Erlich – počet hlasů: 10

 

Pan Tomáš Erlich se stal předsedou SPP pro volební období 2017-2022.

 

Následovala tajná volba č.4 – na pozici místopředsedy SPP. Jediným kandidátem byl pan Zbyněk Holan. Po sečtení hlasů členů Pivního sněmu skrutátory – byl oznámen následující výsledek:

Zbyněk Holan – počet hlasů: 10

 

Pan Zbyněk Holan se stal místopředsedou SPP pro volební období 2017-2022.

 

 1. Vyhlášení cen SPP v roce 2017 – Místo konání

Předseda SPP Tomáš Erlich přednesl návrh na místo konání slavnostního vyhlášení cen SPP – v pivovaru Zajíc v Kynšperku a seznámil přítomné s podrobnostmi a podmínkami.

Pan Pavel Válek přednesl protinávrh na místo vyhlášení – v pivovaře Hasič v Bruntále.

Vzhledem k tomu, že nebylo dostatek podrobných informací k druhému návrhu, shromáždění delegátů odložilo jednání o místě konaní na pátek 10.6.2017 a přenechala volbu pouze na členy Pivnímu sněmu.
O navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 2 s tímto výsledkem:

pro:            19 členů
proti:           0 členů
zdržel se:   0 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 

 

 1. Vyhlášení cen SPP v roce 2017 – Kategorie

Předseda SPP Tomáš Erlich navrhl, aby pivní kategorie v kterých SPP udílí ceny byly ve stejném zadání, jako v roce 2016.

( Výčepní pivo 7-10,99% EPM, světlý ležák 11-12,99% EPM, Speciál 13% EPM a výše, Polotmavé pivo bez rozdílu stupňovitosti, Tmavé pivo bez rozdílu stupňovitosti, Pšeničné pivo bez ohledu na barvu a EPM, Světlé svrchně kvašené pivo, tmavé a polotmavé svrchně kvašené pivo, Pivovar roku, Minipivovar roku, sládek roku a event. pivní počin roku ).

 

O navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 3  s tímto výsledkem:

pro:            17 členů
proti:           0 členů
zdržel se:   2 členové

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 

 

 1. Vyhlášení cen SPP v roce 2017 – Degustační část

Předseda SPP Tomáš Erlich navrhl, aby do druhé – anonymní degustační části soutěže SPP – po sečtení hlasů první anketní části – postupovali vždy 4 piva s největším počtem hlasů – místo současných tří – a to přesto, že nám podraží náklady na degustaci a zvětší se i časová náročnost degustací.
O navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 4 s tímto výsledkem:

 

pro:            19 členů
proti:           0 členů
zdržel se:   0 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 

 

 

 

 1. Vyhlášení cen SPP v roce 2017 – Přednominace

Předseda SPP Tomáš Erlich zahájil hlasování o přednominaci za Pivní sněm do kategorií Minipivovar roku a Pivovar roku. Na základě veřejného hlasování č. 5 a č. 6 byli nominál následující subjekty s největším počtem získaných hlasů:

 

Kategorie Minipivovar roku:

Pivovar Clock Potštejn – 16 hlasů

Zámecký pivovar Albrecht Frýdlant a Pivovarská Bašta Vrchlabí – 14 hlasů

Pivovar Jelínkova vila a Pivovar a sklárna Novosad a syn Harrachov – 11 hlasů

 

Kategorie Pivovar roku:

Pivovar Únětice – 14 hlasů

Pivovar Kácov – 13 hlasů

Měšťanský pivovar v Poličce – 12 hlasů

Pivovar Poutník a pivovar Budějovický Budvar – 9 hlasů

 

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

Donominaci uskuteční ( tak jako tradičně ) členská základna nejpozději do konce července 2017.

 

 1. Užívání loga SPP na reklamních materiálech pivovarů

Předseda SPP Tomáš Erlich otevřel na základě dotazů některých minipivovarů ( kde jsou majitelé členové SPP) možnost umisťovat logo SPP na reklamní předměty těchto subjektů – resp. konkrétně na zadní stranu pivních tácků.

 

Z následné debaty vznikly tři návrhy na hlasování o umisťování loga SPP na zadní stranu tácků jiných subjektů (pivovarů):

 

Návrh č.1: Logo SPP po podání žádosti mohou umístit na své tácky automaticky (bez schvalování Pivního sněmu) všechny pivovary, jehož vlastníkem je člen SPP.

 

O výše navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 7 s tímto výsledkem:

 

pro:             6 členů
proti:          11 členů
zdržel se:   2 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná. Tento návrh nebyl přijat.

 

Návrh č.2: Logo SPP se nebude na reklamní předměty ( zadní strany tácků ) žádajících pivovarů umisťovat nikdy a za žádných podmínek.

 

O výše navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 8 s tímto výsledkem:

 

pro:             1 člen
proti:           14 členů
zdržel se:    4 členové

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná. Tento návrh nebyl přijat.

 

Návrh č.3: Každá žádost majitele pivovaru ( člena SPP) bude posouzena individuálně a rozhodne o každém konkrétním případě volba Pivního sněmu.

 

O výše navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 9 s tímto výsledkem:

 

pro:             16 členů
proti:           0 členů
zdržel se:   3 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná. Tento návrh byl přijat.

 

 

 

 

 

 

 1. Debata o prosazování možnosti konzumace piva od šestnácti let

Na základě přednesu návrhu Tomáše Erlicha a Jaroslava Nováka proběhla debata o podpoře prodeje piva občanům ČR již od 16i let – tak jak je běžné v západní Evropě. Důvodovou zprávu ( v příloze č.2 ) přečetl Jaroslav Novák, který doplnil již zmíněné argumenty Tomáše Erlicha a navrhl i přípravu legislativního znění zákona a shánění politické podpory v Parlamentu ČR. Tomáš Erlich seznámil přítomné s podporou této myšlenky od některých již oslovených subjektů a připomněl korekci, aby tento souhlas byl podmíněn konzumací pouze čepovaných piv v restauračních zařízeních – kde jsou osoby pod „společenským dohledem“ a kdy veškerá naše činnost by byla zahrnuta do boje proti alkoholismu mládeže, která by se tímto legálním způsobem mohla seznamovat s nízkoalkoholickými nápoji – místo skryté a nelegální konzumace tvrdého alkoholu.

 

Výsledkem debaty delegátů byl přednesen následující návrh a podmíněný souhlas s kroky vedoucí k podpoře tohoto zákona na veřejnosti.

 

Návrh: SPP pověřuje předsedu SPP, pana Tomáše Erlicha k zahájení přípravných kroků k realizaci tohoto  návrhu na změnu legislativy tak, aby měl podporu ze strany některých legislativců, dále doktorů, psychologů a dalších odborníků – i s dodaným odborným vyjádřením ( s termínem do 31.7.2017 ).

Na začátku srpna bude provedeno finální hlasování o veřejném představení tohoto projektu, na základě získaných statistik, analýz a odborných vyjádření a podpory.

 

O výše navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 10 s tímto výsledkem:

 

pro:             13 členů
proti:           2 členů
zdržel se:   4 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná. Tento návrh byl přijat.

 

 1. Ostatní

Předseda Tomáš Erlich informoval přítomné o termínu voleb do kontrolní a revizní komise SPP – na podzim 2017 ( tak aby se volební období přímo nekrylo s volebním obdobím pivního sněmu ).

 

Na základě všeobecné debaty bylo prozatím upuštěno z nedostatku financí a malého využití od výroby venkovního stánku s designem SPP.
O navrženém návrhu shromáždění delegátů provedlo veřejné hlasování č. 4 s tímto výsledkem:

 

pro:            19 členů
proti:           0 členů
zdržel se:   0 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 

 1. Usnesení.

Návrh usnesení z Valné hromady přečetl pan Tomáš Erlich, viz příloha č. 3 – usnesení.
O souhlasu se zněním usnesení z Valné hromady bylo provedeno hlasování č. 11 s tímto výsledkem:
pro:            19  členů
proti:           0  členů
zdržel se:   0 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná

 

 1. Závěr.

V závěru poděkoval předsedající Valné hromady pan Tomáš Erlich všem přítomným za dobrý průběh Valné hromady a popřál všem mnoho úspěchů do další práce.

 

 

 

 

Zapsal dne 3.6. 2017 Tomáš Erlich:     ……………………………………

 

 

 

 

…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost ověřovatelé:

 

 

Tomáš Botka                                                                                                                  Marta Urbánková

 

 

 

 

…………………………                                                                                                  …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

Číslo 1 – Prezenční listina

Číslo 2 – Důvodová zpráva Jaroslava Nováka

Číslo 3 – Usnesení z Valné hromady