Zasedání delegátů EBCU ve Vídni

Zápis ze 69. zasedání delegátů EBCU ve Vídni, ve dnech 7.-10.3.2024:

Delegáti za SPP – Stanislav Štěpánek, Alois Neuman


7.3. Čtvrtek

Společná cesta automobilem, Ubytování

Neformální setkání v podniku pivovaru Ten Fifty

Stanislav Štěpánek představil nového delegáta SPP – Aloise Neumana, předsedovi EBCU André Brunnsbergovi, hlavnímu organizátoru celého setkání Mariu Pessenlehnerovi. Poté byl přidán do oficiální skupiny delegátů.

Pokračovalo neformální seznamování s dalšími delegáty z ostatních zemí.


8.3. Pátek – 1. zasedací den + 9.3. Sobota – druhý zasedací den.

Úvodní slovo – zmíněna lítost, kolik málo delegátů se zapojuje do oficiálních debat. Otázkou tedy je proč jezdí na setkání, ale nejsou aktivní. Pochopení pro to, že buď nemají dostatečnou jazykovou výbavu a nebo nemají ty správné vlastnosti k rozhodování a komunikaci.

 1. Zhodnocení, že po celé Evropě se zavírají malé pivovary z důvodů následků Covidových opatření, Různé daňové změny, Evropská nařízení a Tlak velkých pivovarů.
 2. EBCU řeší, jak přivádět nové členy a hlavně mladší.

Poznámku k tomu to měla španělská delegátka, s tím, že organizace vznikla v roce 1998, ale po 25 letech zůstala fungováním a myšlením v tomto roce.

Chybí komunikace a marketing jazykem mladých lidí-

Je zapotřebí využívat všech dostupných kanálů, jako je třeba Tik Tok.

Mladí lidé ho hojně využívají. Navíc se lidé z hospod přesouvají do obýváků ( u nás do garáží )-

Je zapotřebí mířit na místa, kde se mladí setkávají.

Již to nejsou jen hospody, kde se konzumuje pivo, ale i  nově i kavárny a další místa.

 1. Je tu myšlenka, aby si jednotlivé organizace mezi sebou vyměňovali informace jaké kdo používá strategie a s jakým úspěchem.
 2. Financování EBCU.

Předně byl dokončen převod z Anglie do Belgie.
Z důvodů vystoupení Anglie z EU.
PS: Belgie má nejvyšší daně.

Poté proběhla finanční zpráva o účetnictví EBCU. V současnosti EBCU disponuje částkou 60.000 EUR.

Rok 2023 – dopadl ztrátou necelých € 6.000,- z důvodů setkání v Belgii. Neb vše v Bruselu je drahé a navíc tam někteří pozvaní hosté zůstaly oproti předpokladu o den déle.

2024 – predikce je v tuto chvíli ztráta € 2.000,-

2025 – výhled počítá se ztrátou €7.500,- neb bude opět jarní setkání v Bruselu.

Je zde návrh, aby se tento typ eventu / setkání, který se koná jednou za dva roky nekonal pokaždé v Bruselu. 

2026 – návrh na zvednutí poplatku, očekává se tímto krokem odstoupení některých organizací

Otázkou tedy je jak a kde nabrat nové členy.

Největším nákladem je administrace spolku. Roční rozpočet na fungování je €36.000,-

Hledají se také noví sponzoři.

Resumé jednání – musíme fungovat jako jednotný tým.

Podrobnosti se budou probírat druhý den.

 1. Jak posílit EBCU

Přivádět nové nezávislé členy, kteří by každý platil € 100,-.

Pokud by každá organizace přivedla jednoho, tak by to pokrylo předpokládanou ztrátu tohoto roku.
Nezávislými členy jsou myšleni novináři, spisovatelé, autoři, domovarníci, různé cechy, porotci různých soutěží, degustátoři.
Tito členové mohou přijet na setkání EBCU 2. den, mohou se účastnit worshopů, návštěv pivovarů

Hlavní otázkou, ale je Co jsou výhody být členem EBCU.

 1. Kodex

Kromě naší organizace, odsouhlasen všemi ostatními.
Poté jsme vznesli několik dotazů a podnětů a vysvětli náš postoj.

Z debaty vyplynulo, že kodex se týká delegátů na setkání a nezávislých členů.

Pokud se někdo bude chovat v rozporu z kodexem, budou hlasovat všichni delegáti o vyloučení ze setkání a v případě, že byl člověk vyslán nějakou organizací, bude žádost o výměnu delegáta. Tento bod vehementně prosazovala a komentovala hlavně členka Camra – Laura Emson, která také připravuje podzimní setkání v Norwith.

Na to kontrovala španělská delegátka, že pořádají hodně akcí a že na vstupence mají vždy uvedeno, že kdo se bude chovat nevhodně bude z akce vyloučen.

 1. EBCU potřebuje přímé kontakty

Na novináře, politiky, someliéry atd.

 1. Newletter

Největší a zároveň nejdelší debata skoro dvě hodiny

O tom, že se prý ozývá hodně lidí a že nemají informace o organizací co se děje v EBCU. Debata na toto téma probíhá již asi dva roky.

Navíc se řeší digitální magazín.

My jsme za SPP odprezentovali, jak to funguje u nás, to samé Dánsko a Španělsko.

Finsko se  vyjádřilo díky delegátce, která je vydavatel, že toto celé je pro EBCU teď nesmysl.

Kdo ho bude psát? Kdo to bude překládat? Co bude za obsah? Kdo zaplatí práva na fotky? Na koho májí mířit články? Je to pro každého?

–        Pokud na politiky – ti mají moc rozhodovat.

–        Pokud na podnikatele – ti mají finance.

–        Pokud na nové členy – Co je zajímá? Určitě ne nová norma o obalech, ale spíš atmosféra, akce, jací lidé jsou součástí apod.

Dánsko se přidalo, že na web, newsletter a sociální sítě zaměstnávají dva lidi na plný úvazek a platí právě z konaných akcí.

Ale z čeho to chce platit EBCU, když je navíc ve ztrátě?

Všechny tři přednášející dámy se shodly, že to musí vypadat profesionálně a kvalitně Formát krátkých zpráv a odkazů. Obrázky.

Poté vystoupil člen za CAMRA:

V Anglii vydávají 4x ročně magazín Živé Pivo.

Lidé jim říkají, že ho nepotřebují. Za mě ( vydavatel ) je potřeba udělat, tak atraktivní obsah, aby lidé říkali TO JSEM POTŘEBOVATL !!

Má se stát EBCU vydavatelem?

Má dělat podcasty, které jsou teď moderní a v oblibě?

Finka dodala že oni mají i aplikaci. Také vydávají 4x ročně.

Ona je profesionální novinářka a vydavatelka. Dodala.

A co se stane, když vydáme jen dvě čísla a pak to padne. Co řekneme předplatitelům?

Má tedy EBCU dělat crowfanding?

Návrh je že magazín by měl být součástí členství a né za něj platit extra.

Dobrý poznatek byl, že nikdo nečte celé materiály 😊

I španělsko má dva idi na plný úvazek.

Anglie dodala, že oni nemají potřebu vydávat další magazíny.

Na konec tedy padl návrh, že ti co vytvářejí články v angličtině by si je mohli sdílet.

Když se někdo zeptal na překlady byl upozorněn, že v dnešní době to jde i s UI – myšleno umělou inteligencí.

 1. Volby

Bude volba předsedy a dalších členů.

Rianne joosee, která zpravuje finance odstupuje a požala aby ten kdo jí nahradí byl zvolen na dvě období . Jeden rok, který je jejím mandátem a pak dva roky nový mandát.

Také požádala aby to byl člověk který bude rozumět financím.

 1. EBCU Youtube
 2. Obavy z nové legislativy

To co se chystá hlavně v části obalů.

Tady máme možnost EBCU a všechny organizace být vidět a slyšet.

Musíme o tom mluvit, protože spotřebitel nevidí do hloubky tohoto tématu, problému.

Důsledek tohoto rozhodnutí může zlikvidovat malé pivovary.

Víno má opět na obaly výjimku!!!!!

Je tady tlak od Carlsberg, Heineken a Asahi to protlačit – budou používat argument, že pivo z toho bude chutnat lépe, ale je to jen zástěrka. Jde o likvidaci konkurence.

25.-26. mají probíhat nějaké novinky a pozměňovací návrhy, které zatím neznáme.

Italové a Němci to již teď blokují.

 1. Termíny
 2. setkání proběhne 10.-12.10. v Norwichi, Anglie
 3. setkání proběhne na jaře 2025 v Bruselu a to i s tzv. Recepcí
 4. setkání které bude na podzim 2025 uděleno mezi Švýcarsko, Česko, Polsko a Švédsko.

Zde jsme aktivně vystoupili a přihlásili se. Byli jsme vyzváni, abychom posečkali a nechali se vyjádřit i ostatní země.

První se vyjádřilo Polsko, že Bratstwo bude mít 30. let a rádo by to spojilo a oslovilo. To toho vstoupila druhá polská organizace, že mají před volbami a 7 členů vedení již nebude pokračovat.

Ať tedy vydržíme po volbách.

Švédsko zájem nemá.

Švýcarsko je v pohodě, ale upozorňuje, že u nich to bude extra drahé.

Po těchto vyjádářeních, jsme se znovu ujali slova, Podpořili Poláky a také řekli, že jsme připraveni na jaře 2026 setkání EBCU v ČR uskutečnit.

 1. Zythos by měl příští rok normálně být opět jak minulý rok
 2. Strategie – Nový 50. ti stánkový dokument byl představen.

Víc se bude další den,

Téma: Lidé pijí méně. Mladí jinak. Mladé zajímá zeleň, duševní zdraví.

Vyhlídka jak má EBCU vypadat za 10, 15 a 20 let .

 1. Marchindasing

Dánsko prodává hodně a jsou schopni z prodeje financovat fungování organizace.

To samé je návrh pro EBCU.

Navíc by se mohli udělat kolekce lokální organizace a EBCU.

Na nákup zboží mám 20% slevu

 

Kontakty jsou navázány a budeme je dále prohlubovat.

Sepsal: Alois Neuman, delegát SPP.