Křižíkova 17 – nová velká pivní adresa v Praze

Křižíkova17 Na počest nové „velké pivní adresy“ v Praze, tedy společné sídlo Pivovarského klubu, časopisu Pivo, Bier &  Ale a Sdružení přátel piva proběhla společná akce v prostorách Pivovarského klubu v Karlíně, dne 21.12.2014. Akce na počest adresy „Křižíkova 17“ začala symbolicky v 17:17 hod přípitkem Aleše Dočkala  s pivem, Křižíkovou 17°. Následovala multimediální prezentace předsedy SPP, Tomáše Erlicha o historii SPP, které oslaví již 16.ledna 2015 dvacet pět let své činnosti. Blok SPP byl doplněn podávaným Strong Ale, uvařené pro naše Sdružení v pivovaru Lucky Bastard (viz zde). Akci ukončil svým příspěvkem o českém pivovarnictví Pavel Borowiec. Obrázky z této opravdu velmi podařené a dobře glosované akce můžete najít zde, vč. multimediální prezentace SPP, která zde byla prezentována.