Další informace a čísla k vyhlášení

Anketa Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku je nejstarší novodobá soutěž na českém pivním trhu (s tradicí již od roku 1990). Od roku 2008, kdy zanikl Pivní kurýr, je to i jediná celorepubliková spotřebitelská soutěž.

Systém, kterým SPP dojde ke svým výsledkům je dvoukolový a zcela originální, neboť spojuje oba prvky většiny soutěží, tedy anketní a degustační část a vítězná piva, se tak vyznačují kombinací oblíbenosti a kvality.

První část hodnocení je anketní: předsednictvo a Pivní sněm SPP v průběhu první poloviny roku oznámí členské základně kategorie, ve kterých se bude ocenění v daném roce udílet a poté následuje hlasování všech členů. Hlasy jsou vedením SPP shromažďovány a po jejich zpracování určí v každé kategorii pořadí dle oblíbenosti. (Každý člen může udělit až tři hlasy v jednotlivé pivní kategorii).

V druhé části hodnocení posoudí členové Pivního sněmu a předsednictva SPP ta piva, která se umístila v hlasování členů SPP na prvním až třetím místě a určí jejich konečné pořadí. Posouzení probíhá formou anonymní degustace a na její průběh dohlíží nezávislí pivovarští odborníci, kteří o průběhu této degustace vystavují veřejný protokol. Degustační část je hodnocení z hlediska kvality piv. Veškeré vzorky do degustací jsou zakoupeny z nejmenovaného velkoskladu piv či zakoupeny z veřejné sítě, ( nevstupuje tedy zde do objektivity degustací aspekt „lepšího“ vzorku dodaného do některých soutěží přímo pivovarem ). U veškerých vzorků se samozřejmě kontroluje i šarže piv, která musí být srovnatelná.

PS: Členové Pivního sněmu a předsednictva SPP (mnozí s odbornými degustačními zkouškami) mají možnost se v průběhu roku i objektivněji seznámit se sortimentem piv vařených v pivovarech v České republice, pořádají pravidelně různé  anonymní ochutnávky a moderované degustace.

O kategorii Sládek roku a Pivní počin roku rozhoduje pouze porota Pivního sněmu a předsednictva SPP, nikoliv celá členská základna.

 

ROK 2013 – některá vybraná čísla a postřehy k letošnímu roku:

 

Ceny SPP všeobecně

 

Není bez zajímavosti, že výsledky cen SPP často předbíhají dobu a jsou teprve později „potvrzeny“ výsledky dalších soutěží na českém pivním trhu (Pivní pečeť aj.).  Letošní ceny SPP naopak občas potvrzují úspěch některých pivovarů z již uskutečněných, i světových soutěží, což jen podtrhuje úspěch daných piv, neboť kumulace těchto ocenění ( a zejména některých ) napovídá o skutečné kvalitě vítězných piv.

 Přesto jsou ceny SPP jiné. V málokteré soutěži vedle sebe na stupních vítězů stojí piva jak z minipivovarů či malých průmyslových pivovarů, tak piva z větších a velkých pivovarů. I z toho se dá vyčíst, že ceny Sdružení přátel piva jsou objektivním oceněním za vybraná a dobrá piva, bez ohledu na velikost varny pivovaru.

 SPP je též jediným subjektem v ČR, který udílí chráněné známky MINIPIVOVAR ROKU a PIVOVAR ROKU a jde tak o nejprestižnější kategorie této soutěže, vč. např. i ocenění Sládek roku, které je respektováno jak mezi spotřebiteli, tak samotnými sládky. A to přesto, že se na místě držitelů těchto cen střídají lidé, kteří svá ocenění dostávají buď jako celoživotní odměnu za jejich činy ve prospěch daného oboru, pivovaru či českého pivovarnictví všeobecně a nebo naopak je dostávají velmi zruční a nadějní mladí sládci, které chce SPP svou cenou podpořit v jejich bohulibé činnosti.

 

Ceny SPP – další výsledky

 

Nejúspěšnějším pivovarem v letošních cenách SPP je bezesporu Pivovar Primátor z Náchoda, který získal hned tři zlatá ocenění.

 

Vítězové napříč kategoriemi po skončení úvodní anketní části:

  1. Únětické pivo 10° ( kategorie desetistupňových piv ) … 157 hlasů
  2. Matuška IPA Raptor ( kategorie svrchně kvašených piv ) … 151 hlasů
  3. Matuška pšeničné 13% ( kategorie pšeničných piv ) … 102 hlasů

 

V anketní části hlasovalo přes 33% členů SPP z 1228 možných a to pro celkový počet 268 různých značek piva!!! V letošním roce jde o něco málo menší číslo než v předchozích letech, což je zřejmě způsobeno změnami v udílených kategoriích pro letošní rok

 

 

Skokan roku:  Letos jde o pivo typu ale – Hostivar H-Ale ( z pivovaru Hostivar ) v kategorii svrchně kvašených piv, jenž skončilo na celkovém skvělém druhém místě, přestože jde o pivo ze zcela nového minipivovaru. Zajímavostí je, že tato situace se stala v soutěži i v minulém roce, kdy skokanem roku se stalo též pivo ze zcela nového minipivovaru ( konkrétně Imperial Pilsner z Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha, které se u místilo i letošním roce a potvrdilo tak své kvality ).