Vítejte na internetových stránkách Sdružení přátel piva! Naším hlavním zájmem je české pivo a pivovary, které ho vaří.

Kromě informací o našem sdružení zde naleznete také neustále se rozrůstající sekci Svět piva, která je plná článků zaměřených na pivo, pivovary, slad, chmel a novinky z českého pivovarnictví.

Logo EBCU Od roku 2005 je Sdružení přátel piva členem Evropského sdružení pivních spotřebitelů (EBCU), kde se snaží prosazovat zájmy českého pivovarnictví a získávat zkušenosti od podobně zaměřených organizací.


Novinky | archiv akcí a novinek | RSS kanál

Pivoden v Žatci

19.6.2020 – Velký pivní den, plný exkurzí a ochutnávek, proběhl tentokrát ve městě piva – v západočeském Žatci. Program byl opravdu bohatý. Stihli jsme dva místní minipivovary ( U Orloje a Pioneer ), průmyslový Žatecký pivovar, a někteří z nás i Muzeum chmele a piva v Žatci. Vzhledem ke složitému dopravnímu spojení z Prahy a zpět, toho bylo až až.. ;)

Fotogalerie z akce zde:


Pivní putování s panem Josefem Vaclem

 Ve středu 12.3.2020 se v šalandě pivovaru Cobolis konalo setkání, volně navazující na tradiční akci, „Na pivo se sládkem“.  Tentokrát ale mezi nás zavítal a naše pozvání přijal pan Josef Vacl, který mnoho let zastupoval Český svaz pivovarů a sladoven a zároveň procestoval nejen pivovarský svět. Tento večer byl pak věnován především povídání o jeho návštěvě pivaru Level 33 v Singapuru, což je nejvýše postavený městský pivovar na světě ( v posledním patře místního mrakodrapu ). Povídání u piva to bylo velmi příjemné a uteklo velmi rychle. Po diskuzi následovala ještě prohlídka pivovaru se sládkem roku, Pavlem Paloušem a ochutnávkou piva přímo z tanků. 

K textu ještě dvě informace:

Ing. Josef Vacl je náš velký propagátor a mimo jiné napsal obsáhlý článek o historii i současnosti SPP do časopisu Potravinářská Revue. Děkujeme za podporu.

A tento večer byl poněkud výjimečný. Nejen naším hostem, ale také tím, že šlo na dlouhou dobu poslední akci díky karanténním omezením ze strany vlády ohledně Coronaviru a byl to také poslední večer, kdy se ještě ( byť už časově omezeně ) smělo do restaurací před nucenou dvouměsíční pauzou, výrazně likvidační zejména pro mnoho restaurací, které se projeví zřejmě po prázdninách. O problémech zejména restauračních pivovarů ani nemluvě….

Obrázky z akce najdete zde:


Pivo od šestnácti?

 Vzhledem k možným reakcím na krátké vystoupení předsedy SPP Tomáše Erlicha v rádiu Frekvence 1,
níže uvádíme více více argumentů k nastolenému tématu, na které nebyl ve zrychleném pořadu čas:  

Sdružení přátel piva prosazuje konzumaci ( výčepního ) piva od věkové hranice 16i let, s omezením, že daná možnost by se vztahovala pouze na konzumaci piva v restauraci, tedy „pod společenským dozorem“ ( jak hostinského, tak celé společnosti ). Stejný model má např. pivovarská velmoc – Belgie, přičemž státy jako Rakousko, Švýcarsko či Německo – mají konzumaci ( nejen ) piva od 16i let naprosto neomezenou provozovnou či prodejnou.

Tento požadavek je stejně legitimní, jako jiní prosazují např. volební právo od 16i let apod. (PS: Též zde máme trestní odpovědnost již od 15i let.).

Vysvětlení: tímto naším požadavkem nepodporujeme alkoholismus, natož u mládeže, ale naopak se snažíme tímto nezvyklým způsobem proti němu bojovat. Chceme mládež ( která stejně alkohol již většinou konzumuje ) přivést k zodpovědné, ( nikoliv nezřízené ) konzumaci alkoholu. A to navíc jen slabě alkoholického, který je v českých zemích spíše potravina, než nápoj. ( Tento postoj zastávala i vláda v roce 2006, kdy s tímto oddůvodněním zablokovala v EU stálé zvyšování spotřební daně u piva ).

 Cesta osvěty, či řízeného poznávání je jistě přirozenější, než cesta zákazů ( pozn.: přičemž zakázané ovoce chutná vždy nejlépe ). Zodpovědně konzumovat alkohol se člověk nenaučí dovršením plnoletosti, stejně jako se nenaučí řídit automobil tím, že překoná hranici, kdy může získat řidičské oprávnění. Jde o stále lepší variantu, než když dnes ( přes všechny zákazy ) – někteří mladiství experimentují s alkoholem v parku, s lahví tvrdého alkoholu.  

Na druhou stranu si ale dovedeme představit, že jistá omezení by platila i pro plnoleté konzumenty alkoholu (všeobecně). Aby problémoví konzumenti, kteří jsou nejvíce vidět, a kteří pod vlivem alkoholu opakovaně páchají přestupkovou, či trestnou činnost – neměli možnost (minimálně po soudem stanovenou dobu) konzumovat vůbec žádné alkoholické nápoje. Podobně, jako v případě dopravních prohřešků sbírá řidič trestné body, za které mu může být odebráno řidičské oprávnění.

Kvůli některým problémovým jedincům totiž nemůže být „trestána“ celá společnost, viz. např. pokusy regulovat prodej alkoholu, omezovat jeho
reklamu ( a tím zlikvidovat celý segment sponzorství pro sportovní či osvětové akce apod. ). Přičemž je prokazatelné, že reklama NEZVYŠUJE!!!
spotřebu alkoholický nápojů, stejně jako reklama na jogurty, nezvyšuje spotřebu jogurtů, a stejně jako zákaz reklamy na tabákové výrobky neznamenal žádný viditelný, či skokový pokles prodeje cigaret.

( Zdroj: Asociace komunikačních agentur ).
Stejně tak je zajímavé, že nejvíce závislých osob je v zemích s nejvíce striktní regulací alkoholu, a tedy opět se ukazuje neúčinnost těchto
opatření. A přestože ČR je ve spotřebě alkoholu na 4.místě ( za Francií, Lotyšskem a Rakouskem ), v žebříčku počtu závislých je až na 33. místě ze sledovaných 44 zemí. ( A spotřebu zde zvedají z výrazné části i turisté ). Také je statisticky doloženo, že ač v posledním desetiletí stoupají investice do reklamy na alkohol, prodej a konzumace alkoholu naopak setrvale klesá! ( Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven ).  

Chce-li Ministerstvo zdravotnictví skutečně bojovat proti závislotem – je zde plno jiných příležitostí.

PS: V rozhovoru zazněl i názor na snížení spotřební daně z čepovaného piva od 1.5.2020. Jako SPP tento zákon ( vedený zjevně dobrým úmyslem – ale s nešťastně formulovaným zněním ) spíše nepodporujeme, neboť se domníváme, že zcela systémový krok by bylo snížení spotřební daně na pivo na původní hodnotu, ( které bylo v roce 2009 zvýšeno o 50 haléřů na pivo – údajně na dva roky ), přičemž tento stav trvá dodnes. Přesto, budeme se zájmem sledovat, zda nový zákon o DPH pomůže vrátit lidi do hospod a vrátit tam onen klasický společenský život, jako kdysi.


30 let Sdružení přátel piva

V sobotu 18.ledna 2020 se v Písecké bráně v Praze konala velká oslava našeho sdružení. Neboť to bylo přesně 30 let ( a dva dny ), co byla založena Strana přátel piva, předchůdce dnešního občanského Sdružení přátel piva ( od roku 2005 ). Slavilo se samozřejmě pivem a součástí akce bylo setkání pivovarských osobností nejen z celé České republiky, ale i zahraničí. Přijel např. šéf Evropské unie pivních spotřebitelů (EBCU) Jo Nesbo z Dánska a mnozí další. 

Součástí akce – spíše typu Veselice ( než sáhodlouhého vzpomínání ), byla i dětská část ( stavění kostek, dětské soutěže, vystoupení divadélka Vysmáto, malování na obličej pro děti a tvořivé dílny – výroba piva z papíru ;) ).  Zkrátka šlo o akci pro celou rodinu, čehož využili i naši pivovarští hosté. Večerní část zahájil krátký proslov předsedy Tomáše Erlicha, Pavla Borowiece a Jo Nesba z EBCU. Hned poté zahájila pivní ruleta, pivní soutěže pro dospělé a vystoupení živé hudby ( Blue Job Band ). Myslíme si, že se všichni dobře bavili až do půlnoci, kdy byla akce oficiálně ukončena.  Více se můžete dozvědět např. zde, nebo zde a fotogalerii z akce najdete zde:


Ekurze v pivovaru Uhříněves

V lednovou středu 22.1.2020 se konala další z mnoha akcí, které konáme v minipivovarech. Tentokrát byl na řadě pivovar na okraji Prahy, s dlouhou historií, nedávno nově obnovenou. A to pivovar Uhříněves. Za jeho skvělou pověst vděčí sládkům Ladislavu Veselému a také Rudolfu Lachovi, který nás ten den prováděl po pivovaru a který je zároveň dlouholetým členem SPP. Pár obrázků z vydařené akce najdete zde:


Slavnostní vyhlášení cen SPP v pivovaru Zichovec

Vyhlášení Dne 7.11.2019 byly vyhlášeny ceny Sdružení přátel piva pro nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku 2019. Tato slavnostní akce za účasti novinářů a pivovarských hostů proběhla v kongresovém sále pivovaru Zichovec. Kompletní výsledky a tiskovou zprávu můžete shlédnout zde: Obrázky z vyhlášení jsou k dispozici zde:


Pivní Belgie 2019

 Ve dnech 10-13.10.2019 se uskutečnil další z poznávacích výletů SPP do zahraničí. Na řadě byla země pivu zaslíbená, tedy Belgie. Tentokráte zaměřená na tradiční a klášterní pivovary (byť minipivovary scházet nemohly též). Celkem jsme (i s Německem po cestě zpět) navštívili organizovaně celkem 10+1 současných pivovarů. Navštívili jsme postupně belgické pivovary St.Sixtus, St.Bernardus, D´Oude Maalderij, Kasteel Van Honsebrouck, De Leite, Van Steenberge, Dubuisson, Dupont a Legendy-Quintine a v Německu pivovary Düsterhus a Zirndorf. Velké poděkování za pomoc při akci patří Jakubovi Acsayovi a také Zdeňku Prokopovi. Více o akci se dozvíte zde, bohatá fotogalerie roztříděná dle jednotlivých pivovarů je k vidění zde:


Vyhlášení cen SPP 2019 se blíží

degustace Vyhlášení cen SPP pro nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku 2019, které budou vyhlášeny dne 7.11.2019 ve velkém sále pivovaru Zichovec, je již za dveřmi…  Všechny vítěze sice již nyní známe, ale do samotného aktu vyhlášení je samozřejmě nemůžeme sdělovat. Tomu všemu předcházelo hlasování celé členské základny a ve finále i anonymní degustace nejlepších vzorků v každé kategorii. Letos se tato degustace konala v neveřejném salonku Břevnovského klášterního pivovaru Sv. Vojtěcha dne 27.9.2019 (za propůjčení prostor moc děkujeme), a to pod vedením předsedy degustační komise, Ing.Tomáše Maiera z SPP. Vše za účasti kamer ze Stream TV – Pivní republika. 


Chmelobraní v Trumeru a tradiční setkání ve Florianni

Florianni V sobotu 14.9.2019 se konal další ze zahraničních výletů SPP, tentokrát hodně komorní (díky souběžné akci – Budvarfestu). Přesto výlet velmi vydařený, částečně i díky skvělému počasí a ještě více díky skvělému pivu a přátelské atmosféře. Na programu bylo chmelobraní v malém průmyslovém pivovaru Trumer (abychom porovnali českou a rakouskou obdobu téže slavnosti) a poté tradiční zastávka u přátel v pivovaru Florianni u Lince, s neopakovatelnou domácí atmosférou. Prostě: „Rudi“, děkujeme za vše! ;)
Pár obrázků z akce (zejména coby gastronomická inspirace pro mlsné jazýčky) zde:


Vzpomínkový pochod na Vladimíra Černohorského potřetí

PVČ Třetí ročník vzpomínkového pochodu na excelentního sládka Vladimíra Černohorského, se poprvé konal samostatně – odloučený od memoriálu – jen jako pochod členů Sdružení přátel piva. Počasí bylo v sobotu 17.8.2019 ideální a účastníky čekal 8km pochod z Přední Kopaniny (od restaurace Drahuška), přes zastávky  (restaurace) Trucovna a Statenka – až do pivovaru Únětice, kde bylo na programu narážení letního žitného speciálu. A samozřejmě vzpomínání na Vladimíra u jeho pamětní desky, kde si každý mohl symbolicky s panem „starým“ přiťuknout. Vedle spolumajitelky pivovaru Lucie Tkadlecové, která šla celou trasu jako vždy s námi, na místě nemohl chybět náš čestný člen a živoucí legenda českého pivovarnictví, pan Ivan Chramosil, či Dagmar Hrnečková ze sladovny Weyermann. Pár obrázků z akce naleznete zde:


Pivo a proč se o něj zajímat

  • Pivo se vařilo o 2000 let dřív, než se pekl z obilí chleba.
  • Pokud pijete pivo dlouhodobě v rozumném množství, může vám snížit obsah tělesného tuku.
  • Pivo léčí - ženám prospívají dvě třetinky piva denně, mužům až litr.
  • Pivo pijeme požehnaně - jeden Čech vypije průměrně 320 piv za rok.

Přečtěte si více o pivu na Wikipedii.