Výsledky českého pivovarnictví a sladařství v roce 2002

Výsledky českého pivovarnictví a sladařství v roce 2002

Praha 23. dubna 2003 – Celkový výstav piva všech pivovarů v České republice dosáhl v loňském roce úrovně 18 177 821 hektolitrů, což bylo o 1,5% více než v roce 2001. Pivo se u nás vaří ve 49 průmyslových a 21 restauračních pivovarech. Mezi průmyslovými pivovary dosáhl nejvyššího výstavu Plzeňský Prazdroj, a to 5,2 miliony hl, druhý je Radegast ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s., s více než 2,1 miliony hl a třetí je pivovar Staropramen ze skupiny Pražské pivovary, a. s., s více než 1,25 milionu hl, těsně následovaný Budějovickým Budvarem, n. p., s výstavem 1,21 milionu hektolitrů. Téměř 61,6% celkového výstavu tvoří výčepní piva, což je prakticky stejně jako v roce 2001. Nárůst zaznamenala výroba ležáků, a to téměř o 4%, a jejich podíl se zvýšil na 34,2%. Zbytek tvoří produkce lehkých piv, piv se sníženým obsahem cukru, speciálních a nealkoholických piv, jejichž výstav roste.

Nadále pokračuje růst exportu piv vyrobených v České republice. V loňském roce bylo vyvezeno 1 975 363 hektolitrů piva, což představuje meziroční nárůst o téměř 6,5%. Zatímco v roce 2000 exportovalo pivo 39 pivovarů, v loňském roce se jejich počet zvýšil na 48. Největšími exportéry, kteří se podílejí na celkovém exportu více než čtyřmi pětinami (83%), jsou tradičně Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar a Pražské pivovary. Největším odběratelem českého piva je tradičně SRN s více než 31% podílem, na druhém místě zůstalo Slovensko (17,2%), i když zaznamenalo téměř 5% propad, a na třetím Velká Británie s necelými 11%. Největší nárůsty zaznamenal vývoz českého piva do SRN, USA a Japonska. Nadále se zvyšuje export ležáků, který činil více než 1,6 milionu hektolitrů; poklesl naopak export výčepních piv.

„Loňský rok potvrdil rostoucí pozici českých piv na světových trzích,“ uvedl Ing. Jan Veselý, předseda předsednictva Českého svazu pivovarů a sladoven. „Je to dáno nejen růstem produkce, ale i upevňováním prestiže tradičních českých značek, která je podporovaná vysokou kvalitou českého piva,“ dodal Jan Veselý.

V roce 2002 se u nás vyrobilo přes 452 247 tun sladu ve 41 činných sladovnách, tedy téměř o 4% více než v roce 2001. Export sladu činil 179 000 tun, což je 40% celkové produkce. Znamená to 43% nárůst ve srovnání s rokem 2001. Nejvíce sladu vyrobila sladovna Plzeňského Prazdroje, dále sladovna Malterie soufflet Kroměříž a na třetím místě sladovna Hodonice, obě ze skupiny Sladovny Soufflet ČR. Nejvíce sladu vyvážíme do Polska, Ruska, na Kubu, dále do Thajska a SRN. Český slad znají mj. ve Vietnamu, Brazílii a také na Kypru a v dalších zemích světa. Největším vývozcem českého sladu jsou Sladovny Soufflet ČR.


Další informace naleznete na www.cspas.cz.