Pivovarství a sladařství v České republice v roce 2003 ve faktech a číslech

Pivovarství

 • pivo dnes u nás vaří 38 společností ve 48 průmyslových pivovarech
 • dále je u nás 36 restauračních minipivovarů, ze kterých je nejstarší pivovar U Fleků, založený v roce 1499 – všechny ostatní vznikaly po roce 1991
 • celkový výstav piva ze všech pivovarů u nás dosáhl 18 548 314 hl, což je o 584 692 hl více než v roce 2002, to je nárůst o více než 2 %
 • výstav pro tuzemsko činil 16 418 466 hl, tedy 88,5 % (v roce 2002 to bylo více než 89 %) a vzrostl o 1,3 %
 • největším výrobcem piva u nás je nadále skupina Plzeňského Prazdroje, která zahrnuje pivovary Prazdroj a Gambrinus v Plzni, Velké Popovice a Radegast v Nošovicích, jejíž výstav v loňském roce činil téměř 8,6 milionů hektolitrů
 • na druhém místě jsou Pivovary Staropramen, kam patří pivovary Smíchov a Braník v Praze a Ostravar v Ostravě s celkovým výstavem téměř 2,8 milionů hl
 • třetí je Budějovický Budvar s téměř 1,2 mil. hl
 • následují pivovarské skupiny PMS Přerov zahrnující pivovary v Hanušovicích, Litovli a Přerově s výstavem 964 369 hektolitrů, DRINKS UNION se 4 pivovary a dosaženou produkcí 887 563 hektolitrů piva a Starobrno s pivovary v Brně a Znojmě, kde se uvařilo 816 103 hl piva
 • výčepní piva tvořila 62,3 % produkce, což je ve srovnání s 61,6 % v roce 2002 jen nepatrné zvýšení a naopak, mírně pokles podíl výstavu ležáků na necelých 34 % (v roce 2002 to bylo 34,2 %). Zbytek tvoří produkce lehkých piv, piv se sníženým obsahem cukru, speciálních a nealkoholických piv
 • mírně se zvyšuje pro tuzemsko podíl piva stáčeného do sudů (52,2 %) a pokles podílu piva v lahvích (43,3 %), zbytek tvoří cisterny, plechovky, PET lahve, kde byl zaznamenán největší pokles, a minisoudky
 • celkem se vyvezlo 2 129 848 hektolitrů, tj. o 7,8 % více než v roce 2002
 • zatímco v roce 2002 pivovary v České republice vyvezly přibližně 10,8 % své produkce, v roce 2003 se zvýšil podíl exportu z celkové produkce našich pivovarů na 11,5 %
 • tři největší vývozci jsou: Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar a Pivovary Staropramen; jejich podíl na celkovém exportu poklesl z 83 % na 76,9 %
 • největší podíl exportu na vlastním výstavu má Budějovický Budvar s více než 46 %; z malých pivovarů je to Lobkowiczký pivovar s téměř 36 % a dále tradičně pivovar Nová Paka, který vyvezl téměř 30 % své produkce. Pivovary skupiny DRINKS UNION vyvezly téměř 20,3 % své produkce a přes 15 % z celkového výstavu vyvezly pivovar v Krušovicích a Pivovary Staropramen
 • nejvíce piva se vyváží do SRN, dále na Slovensko, do Velké Británie, USA a Ruska
 • největší nárůsty mezi významnými importéry českého piva zaznamenal export do Německa, Ruska a Švédska a pokračuje vzestup exportu do Rakouska a Maďarska
 • naopak největší pokles vývozu je do Polska
 • pivo vyvážíme i do Finska, Kanady, Španělska, Izraele a dalších zemí
 • nejnovější zemí, kam se dováží české pivo, je JAR
 • ležáky tvoří téměř 80 % a světlé pivo 93 % exportu, více než 64,5 % piva se exportuje v lahvích
 • všechny průmyslové pivovary v České republice, alespoň část své produkce, exportovaly

Sladařství

 • v roce 2003 bylo u nás 36 činných sladoven, což je o 5 méně než v roce 2002; z nich je pivovarských sladoven 18 a stejný počet obchodních
 • celkem sladovny u nás vyrobily 483 693 tun sladu, o 33 506 tun více než v roce 2002; nárůst činí 7,4 %
 • nejvíce sladu vyrobily Sladovny Soufflet ČR, 288 229 tisíc tun, dále sladovny Plzeňského Prazdroje 105 570 tun a Českomoravské sladovny 18,5 tisíc tun
 • z jednotlivých sladoven nejvíce vyrobila sladovna Plzeňského Prazdroje, dále sladovny ze skupiny Sladovny Soufflet ČR Nymburk a Malterie Soufflet Kroměříž
 • exportovalo se téměř 213 324 tun, což je o 34,5 tisíc tun více než v roce 2002; nárůst činí téměř 20 %
 • největšími exportéry sladu jsou Sladovny Soufflet ČR, které vyvezly téměř 68 % své produkce
 • největší objemy vývozu směřovaly do Polska (43 %), dále do Ruska a do SRN
 • významné objemy se exportovaly mj. na Kubu, do Slovinska, Moldávie a dalších zemí
 • český slad putuje i do zámoří, do Indonésie, USA a do Japonska, celkem do více než 20 zemí
 • zatímco v roce 2002 činil podíl vývozu na celkové výrobě 39,6 %, v loňském roce to bylo více než 44 %
 • celkem 13 sladoven v ČR exportovalo svou produkci

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven.