Budějovický Budvar definitivně uhájil značku BUDWEISER

České Budějovice, 15. ledna 2013 –  Pivovar Budějovický Budvar, n.p. definitivně uhájil svá práva ke značce „BUDWEISER“ ve Spojeném království, které je klíčovým a dlouhodobým (první vývoz v roce 1935) exportním teritoriem pivovaru. Britský „Supreme Court of the United Kingdom“ (Nejvyšší soud Spojeného království) totiž 8. ledna 2013 s konečnou platností zamítl společnosti Anheuser-Busch Inbev (dále jen ABI) „Žádost o souhlas s podáním dovolání k britskému Nejvyššímu soudu“ (dále jen „žádost“). V nejnovějším rozsudku britský Nejvyšší soud dovolání odmítl jako nepřípustné. Již tedy neexistuje žádný způsob, jak výsledek sporu zvrátit a kauza je tím zcela ukončena. Britský Nejvyšší soud navíc nařídil, aby ABI uhradil Budějovickému Budvaru všechny náklady vzniklé s touto žádostí.

„Tato žádost byla mimořádným pokusem ABI o zvrácení výsledků klíčového sporu o značku „Budweiser“, který byl dle britského práva definitivně ukončen rozsudkem britského Court of Appeal loni v červenci plně ve prospěch Budějovického Budvaru,“ říká Mgr. Helena Lejtnarová, právnička Budějovického Budvaru. Ve sporu požadoval ABI výmaz ochranné známky č. 1,389680 „BUDWEISER“, jejímž vlastníkem je Budějovický Budvar. Podrobnosti o tomto sporu najdete v tiskové zprávě Budějovického Budvaru ze 4. července 2012.

„Tento pokus o změnu definitivního rozhodnutí soudu svědčí o dlouhodobém  intenzívním zájmu společnosti ABI získat exkluzivitu k ochranné známce Budweiser za každou cenu, a to nejen ve Spojeném království, ale i globálně,“ doplňuje Ing. Jiří Boček, ředitel Budějovického Budvaru.  Britský soud již roce 1984 přiznal souběžné užívání značky a v roce 2000 dokonce povolil registraci známky Budweiser oběma subjektům. O tomto „britském“ modelu se představitelé ABI několikrát vyjádřili jako o možnosti, která by mohla být aplikována i v jiných teritoriích. „Tento spor v praxi jednoznačně ukázal skutečné strategické cíle našeho konkurenta. Koexistenci značek v jakékoliv zemi musíme chápat jako vážnou a trvalou hrozbu pro naše duševní vlastnictví a tím i pro naše dlouhodobé přežití,“ dodává Jiří Boček.

Globální spory o ochrannou známku „BUDWEISER“ trvají od roku 1907, tedy již více než 100 let. Budějovický Budvar je v nich zvláště v posledních letech vysoce úspěšný. V letech 2000 – 2011 bylo definitivně ukončeno 124 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 88 případů a 8 sporů skončilo smírem nebo remízou.