Urpiner porazil v anonymním testu Zlatého Bažanta

Urpiner porazil v slepom teste Zlatého Bažanta
Najväčšieho slepého pivného testu na Slovensku sa zúčastnilo 5 017 ľudí
B r a t i s l a v a, 25. september 2012 – V najväčšom slepom pivnom súboji, kde ľudia testovali pivá Zlatý Bažant 12% a Urpiner 12%, pričom nevedeli, o aké pivá ide, sa pre Urpiner rozhodlo 50% a pre Zlatého Bažanta 45% testujúcich. Zvyšných 5% odpovedí bolo nerozhodných. Nad priebehom celého testu dohliadali notári a priebeh bol natáčaný na videokamery.
„Šiesteho septembra sme verejne oznámili vznik otvoreného občianskeho hnutia PIVOBRANA, ktorého cieľom je chrániť a podporovať nezávislé slovenské pivovarníctvo. Oznámili sme aj prvú veľkú verejnú akciu PIVOBRANY, ktorou bol slepý test dvoch pív – Urpineru a Zlatého Bažanta. Sľúbili sme aj zverejnenie výsledkov a teraz ten sľub plníme,“ povedal predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska Ľubomír Vančo.
Vančo zároveň pripomenul, že asociácia opakovane, ale bezvýsledne vyzývala firmu Heineken, aby nominovala do organizačného štábu svojich ľudí a spolupodieľala sa na celom podujatí.
„V tomto teste bola spravodlivosť a transparentnosť kľúčovým faktorom. Nakoľko sa však firma Heineken nijakým spôsobom nezapojila do organizácie, museli sme využiť služby kontrahovaných notárov, ktorí nad priebehom akcie dohliadali,“ skonštatoval Vančo a dodal, že myšlienka slepého testu vznikla ako reakcia na právne hrozby firmy Heineken voči Banskobystrickému pivovaru (BBP) za reklamu, kde BBP kládol otázku: „Viete, ktoré slovenské pivo je skutočne svetové?“.
Podrobné informácie o verejnom slepom spotrebiteľskom teste sú zverejnené na www.pivobrana.sk.
„Banskobystrický pivovar je zakladajúcim členom Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska a jej členovia schválili myšlienku vyzvať Heineken na slepý test, pretože sú presvedčení, že právne hrozby voči BBP zo strany Heineken neboli na mieste,“ povedal Ľubomír Vančo a dodal, že slepý test je najlepším ukazovateľom skutočnej kvality a spotrebiteľskej akceptácie akéhokoľvek výrobku. „Rozhodujú iba ľudia, spotrebitelia a zákazníci. A nerozhodujú sa podľa reklamy, ale iba a výlučne podľa chuti. V tom je sila slepého testu,“ dodal Vančo.

Presné výsledky z pivného testu:

Mesto Zlatý Bažant Urpiner Nerozhodnutí SPOLU
Košice (8.sept) 290 (53,90%) 216 (40,15%) 32 (5,95%) 538
Banská Bystrica (14.sept) 520 (40,88%) 685 (53,85%) 67 (5,27%) 1 272
Banská Bystrica (15.sept) 603 (43,92%) 707 (51,49%) 63 (4,59%) 1 373
Pezinok (21.sept) 296 (45,47%) 330 (50,69%) 25 (3,84%) 651
Pezinok (22.sept) 551 (46,58%) 564 (47,68%) 68 (5,75%) 1 183
SPOLU 2 260 (45,05%) 2 502 (49,87%) 255 (5,08%) 5 017

Viac informácií:

Ing. Ľubomír Vančo
predseda
tel.: 0905 276 456
predseda@malepivovary.sk

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska, o.z.
Sládkovičova 37
974 05 Banská Bystrica

foto_slepy_test