Uvedení do síně slávy ČSPS 2012

Dušan Falge, manažer a vynikající obchodník ve sladařství, a Václav Fric, přední chmelařský odborník, vědec a pedagog, uvedeni do Síně slávy českého pivovarství a sladařství v roce 2012

Praha 26. září 2012 – Český svaz pivovarů a sladoven již pojedenácté ocenil významné odborníky a osobnosti v pivovarském sektoru za jejich celoživotní dílo uvedením do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. V letošním roce se oceněnými stali Ing. Dušan Falge a prof. Ing. Václav Fric, DrSc. Slavnostní uvedení proběhlo na Svatováclavské slavnosti českého piva 2012 u příležitosti svátku svatého Václava, patrona českých sladovníků a pivovarníků.

„Výroba piva je určena lidem a je o lidech. Je tedy i o těch, kteří se na jeho vývoji, ale také produkci podílejí a podíleli, a to od chmele a sladu přes použité technologie až po  dodání zákazníkovi,“ uvedl Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Náš obor má štěstí v tom, že máme  dost velkou zásobárnu osobností, které se svými odbornými a lidskými vlastnostmi o úspěchy našeho piva nemalou měrou zasloužili, a my máme radost, že jejich úsilí a celoživotní dílo můžeme ocenit,“ doplnil František Šámal.

Ing. Dušan Falge (*1951 v Kutné Hoře) je manažer a vynikající obchodník ve sladařství. Působil dlouhodobě v Japonsku, které bylo v té době jedním z klíčových odběratelů chmele a sladu. Následně během intenzivních kontraktačních a akvizičních cest navštívil mnoho zemí Afriky, Asie a dalších kontinentů. Je spoluautorem zlepšovacího návrhu, který byl ve své době velmi ceněn. Týkal se revoluční změny v přepravě sladu do zahraničí. Po roce 1989 prošel řadou vysokých manažerských funkcí ve sladařském průmyslu a ovlivnil rozhodování o privatizaci. Vedl mj. společnost BMC zaměřenou na vývoz sladu. V letech 1998–2000 byl členem představenstva Tchecomalt Group, a. s., a krátce předsedou představenstva. Potom se opět vrací do vedení BMC, a. s., a v roce 2002 se stává obchodním náměstkem firmy Sladovny Soufflet ČR, s. r. o., kde působí jako poradce dodnes.

prof. Ing. Václav Fric, DrSc. (*1929 v Brodci) je přední chmelařský odborník, vědec a pedagog na Vysoké škole zemědělské v Praze. Ve vědecko-výzkumných pracích se zaměřoval na výzkum v oblasti pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Je držitelem dvou patentů, spoluautorem vědeckých publikací a autorem více než 80 odborných a populárněvědeckých článků. Po roce 1989 působil jako ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu chmelařského. Obdržel řadu resortních ocenění jak v zemědělství, tak za pedagogickou činnost. Mezinárodní svaz pěstitelů chmele jej opakovaně ocenil za přínos světovému chmelařství. V roce 1990 mu byl udělen titul doctor honoris causa (čestný doktorát) na budapešťské univerzitě. Ani dnes v penzi na svou roli pedagoga nerezignoval. Dodnes vede a oponuje bakalářské práce na České zemědělské univerzitě.

Institut uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladařství vznikl v rámci projektu České pivo –

naše pivo organizovaného Českým svazem pivovarů a sladoven. Poprvé bylo uděleno v roce 2002. Je určeno osobnostem, které svými znalostmi, schopnostmi, vysokou odborností a pracovitostí přispěli k tomu, že se  pivovarnictví spolu se sladařstvím podílejí na rozvoji fenoménu českého piva, který je svou podstatou významnou součástí společnosti, kultury a profesní zdatnosti v České republice.

 Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.