Pivní sklo – základ úspěchu značky na trhu

Pivní sklo – základ úspěchu značky na trhu

Současný pivní trh v České republice je konzervativní a vlastní produkt je navíc velmi homogenní. Proto je důležité, aby se od sebe jednotlivé značky lišily. Důležitou roli zde hrají jednotlivé části marketingového mixu. A pivní sklenice je bezesporu jeho velmi důležitou součástí.

V současné době se piva příliš neliší ani kvalitou a trvanlivostí. Co od sebe jednotlivá piva odlišuje, je image, jakou se jeho výrobci podařilo pivu vytvořit. A image se vytváří především prostřednictvím obalu. Posledním obalem, které pivo prodává a vtiskuje mu charakter, je nápojová sklenice. Tvar sklenice, typ sklenice, způsob dekorace tedy předurčuje nejen image, ale vzbuzuje i určité chuťové očekávání. Pivní sklo je nezanedbatelnou součástí boje o zákazníka.

Stejně jako pivo má svou historii, začínající v Mezopotámii, tak i pivní sklenice se začínají vyrábět na počátku 20. století.

Důležitým základem pro výrobu pivního skla byla sklárna. Vyráběla klasický sortiment, který podléhal regionálním požadavkům. Jako doplněk k výrobě se začaly vyrábět pivní sklenice. Tvar byl vyvíjen foukači skla. Jejich osobité estetické představy, stejně jako pragmatické aspekty (handling), byly východiskem pro konstrukční práci. Manufakturní konstruování sklenic umožnilo dodavateli sklenic rozvíjet rozmanitost nabídky. Pivovar tak mohl vybírat a kolekcionovat. Kolekcionizace dávala možnost osobně vybrat vhodné sklo.

Na manufakturní výrobu navazuje počátkem šedesátých let tzv. umělecká rekonstrukce. Ta vycházela z „uměleckého řemesla“, či z průmyslového designu, kdy se umělečtí skláři o kultivaci pivního skla. Jejich návrhy byly orientovány v duchu času, dostávaly sémantiku. Začaly se u nich objevovat mezinárodní prvky a modernizovat se. Důraz se začal klást i na praktičnost výrobků. Možnost převrhnutí, udržitelnost pěny, snadnost čištění a tvar umožňující rychlé točení piva, to byl pouze základ, který ovlivňoval celkový dojem.

V současnosti se při návrzích pivních sklenic začíná prosazovat designově orientované konstruování. Designová orientace se orientuje převážně na požadavky trhu a zákazníků. Výsledky analýzy trhu slouží designerovi k efektivnějšímu uplatnění poznatků do konstrukce výrobků. Designově orientované konstruování je týmovou prací, na které se společně podílí výzkum trhu, marketing a design.

O tvaru sklenice rozhoduje cílová pozice v image značky piva, kterou má značka dosáhnout. Pivní sklenice slouží firmě k upevnění a udržení emocionálního monopolního postavení, protože zde dochází k souznění smyslů (chuť, optika, případně i zvuk). Dá se tedy poměrně přesně stanovit základní charakteristiky tvaru pivní sklenice, která je vhodná pro tu kterou značku piva.

Svoje pivní sklo používá Plzeňský Prazdroj, jiné má Budvar nebo Krakonoš. Každopádně české pivo jako pivo plzeňského typu, má svůj charakteristický pivní pohár, pivní sklenici a pivní džbánek.

Ing. Pavel Bobošík,
bývalý ředitel společnosti SAHM vyrábějící pivní sklenice