Gabriela Basařová, první dáma českého pivovarství a sladařství oceněna medailí Za zásluhy

 Praha 19. prosince 2012 – Profesorka Gabriela Basařová, renomovaná a respektovaná odbornice a pedagožka českého pivovarského a sladařského sektoru, převzala z rukou prezidenta České republiky státní vyznamenání, a to medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Stalo se tak letos 28. října při oslavě státního svátku na Pražském hradě. Pro plzeňskou rodačku se obor pivovarnictví stal nejen celoživotním zaměstnáním, ale také koníčkem a posláním.

„Ocenění, kterého se profesorce Basařové dostalo, jen potvrzuje, jak významnou roli hraje pivovarství a sladařství v naší zemí. Za obory stojí nejen historie a tradice, ale především um tolika schopných lidí, kteří jsou v obou oborech činní v současnosti,“ konstatoval Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „U paní profesorky si vážíme nejen vysoké odbornosti, ale především jejího umění se o své znalosti a vědomosti podělit se svými spolupracovníky, a především se studenty. Ti potom šíří slávu českého piva po celém světě,“ doplnil František Šámal.

Gabriela Basařová vystudovala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze specializaci kvasná chemie a technologie. Po absolutoriu nastoupila do tehdejších Plzeňských pivovarů, n. p., kde pracovala v letech 1957–1967. Vedla laboratoře a založila výzkumné centrum, které se zabývalo možnostmi modernizace technologického postupu výroby světoznámého piva Prazdroj. V roce 1967 odešla do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze, kde založila a vedla biochemické oddělení. V letech 1978 až 1982 byla ředitelkou ústavu.

V roce 1981 se navíc stala vedoucí Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, který vedla následujících 25 let až do roku 2007. Přednášela předměty Sladařství, Pivovarství, Vinařství, Moderní biotechnologie a bioekologie a vedla desítky diplomových prací a též prací doktorských v rámci postgraduálního vysokoškolského studia. Její žáci působí u nás i v zahraničí ve sladovnách a v pivovarech, na vysokých školách, v afilacích nadnárodních pivovarských společností atd.

Prozatím počet odborných a vědeckých článků, přednášek, posterů, výzkumných a expertizních zpráv, patentů, skript, odborných knižních publikací a prací z historie našeho pivovarství určených široké veřejnosti a propagaci českého piva v zahraničí prof. Basařové dosáhl úctyhodné výše: 538 položek.

Kromě toho je Gabriela Basařová členkou státní komise u závěrečných zkoušek a při obhajobách diplomových prací a rovněž komisí pro obhajobu doktorských prací na Ústavu biotechnologie VŠCHT. Je stále ve styku s pracovníky českých sladoven a pivovarů, se kterými konzultuje provozní problematiku, a aktivně se podílí i na činnosti Vědecké rady VÚPS a redakční rady časopisu Kvasný průmysl.

Za svoji dlouholetou činnost v pivovarském oboru obdržela mnoho významných cen.

Profesorka Basařová ovlivnila nejen vědecké myšlení a praxi sladařství a pivovarství u nás a v zahraničí, ale význačně přispěla rovněž k propagaci významu českého pivovarského oboru a fenoménu české pivo na celém světě.

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.

Profesorka Gabriela Basařová

Profesorka Gabriela Basařová