Pivo a česká kultura

Pivo a česká kultura

Existuje jen málo tak zřejmých a osobitých prvků v našem životě, které jsou chápány jako pevná součást českého života, české společnosti a české kultury, jako je pivo. Má svou mnohasetletou historii, má svou současnost a není pochyb o tom, že má svou budoucnost. Je tedy možné se na pivo a jeho nedílnou součást, hospodu jako místo konzumace, dívat v několika rovinách. Z hlediska literárního je možno uvést jako jeho protagonisty takové osobnosti, jako byl Jan Neruda, Jaroslav Hašek, Karel Toman, Bohumil Hrabal a řada dalších. Vedle nich však existuje i řada těch, jejichž tvorba znárodněla a nabyla anonymního charakteru. Zatímco do poloviny 19. stol. jsou hospody převážně místem setkání vlastenců, hospody 2. poloviny 19. stol. tento společensko-politický rys ztrácejí a mění se v střediska sousedského soužití, na počátku 20. stol. do nich proniká bohémsko-anarchistický duch (Gellner, Neumann, Hašek, Toman, Šrámek) i zřetelný rys společenského rebelství.

„Dalším úhlem pohledu je hledisko jazykové – ne nadarmo je hovor spojený s popíjením oblíbeného nápoje častým tématem všech národních literatur,“ říká prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., významný český bohemista a profesor z Karlovy univerzity. „Vždyť právě 19. století se svou snahou probojovat češtinu jako jazyk literární a veřejný považovalo hospodu a pití piva jako nápoje národního za významné prostředí národního uvědomění,“ dodává Jiří Kraus.

„Máme-li něco, co je v dnešní kosmopolitní době něčím typicky českým, co nás ovlivňovalo, utvářelo a pomáhalo uvědomovat si národní identitu, bylo tím a je naše pivo,“ poznamenává Jan Veselý, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Proto je vztah mezi českou kulturou a pivem vazbou samozřejmou a logickou, kterou nemůžeme opomíjet,“ říká Jan Veselý.

Českou kulturu ovlivnilo pivo i z hlediska hudebního. Vedle lidových popěvků a pijáckých písní to byl např. Bedřich Smetana (vzpomeňme sbor z Prodané nevěsty, árie Jeníka a Kecala z téže opery apod.). A neméně významný je i odraz piva ve výtvarném umění. Kdo by neznal Ladovy ilustrace, díla Luďka Marolda, Karla Černého, Františka Tichého, E. A. Pittermanna-Longena a dalších. Pivo bylo po léta významným fenoménem ovlivňujícím českou kulturu a nepochybně ji bude ovlivňovat v celé její šíři i v budoucnu.