Volební shromáždění delegátů SPP 2017

VH Dne 3.6.2017 se konalo volební shromáždění SPP – shromáždění delegátů. Zápis ze schůze je k nahlédnutí zde:
Bylo zde zvoleno nové vedení SPP na dalších 5 let a mimo jiné rozhodnuto o tom, že slavnostní vyhlášení cen SPP se letos uskuteční dne 2.11.2017 v pivovaru Kynšperk. Více – viz zápis. ;)