Na láhve přišel zákon

Na láhve přišel zákon

Záloha bude nejspíš tříkorunová. Nová úprava však vzbuzuje řadu otázek.

Spousta lidí přišla o peníze, když se náhle rozpadl zálohový systém u minerálek, vín a sirupů. Už by se to nemělo stát: Podle zákona o obalech je cena zálohovaných obalů jednotná. Stanoví ji nařízení vlády, které vstoupí v platnost patrně v březnu. Po připomínkovém řízení se zdá, že v případě láhví půjde o tři koruny, ačkoli původně byly navrženy čtyři. A pokud někdo přestává používat dosavadní typ vratných obalů, musí je odebírat ještě rok od posledního uvedení do oběhu. Zákazník má mít možnost výběru. Pokud se v obchodě prodává třeba limonáda v nevratné láhvi a na trhu existuje alternativa v zálohované, obchodník má nabídnout i vratnou variantu. Zároveň je povinen zajistit výkup. Aby tato ustanovení nezničila občerstvovací stánky, vztahují se jen na obchody s prodejní plochou přes 200 metrů čtverečních. Výklad však není úplně jednoznačný. Po projednání v obou sněmovnách zní zákon takto: „Osoba, která uvádí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh.“ Otázkou je, co se skrývá pod pojmem „stejný nápoj“. Je to například jakákoli minerální voda, nebo minerální voda právě té značky, jakou nabízím v PET lahvi? Náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová se kloní k názoru, že jde o stejný druh (tedy například stolní voda, minerální voda apod.) Naproti tomu například poradce ministra průmyslu Jiří Hanzlíček soudí, že zákonodárci asi měli na mysli stejnou značku. Hanzlíčkův výklad je zdánlivě přísnější. Ve skutečnosti by však asi znamenal, že by obchodníci mohli nový zákon snáze obejít – prostě by prodávali jen zboží výrobců, kteří vratnou variantu nemají. Už žádné kompenzace. Také se vám stalo, že jste slavili narozeniny, nakoupili piva v basách, a pak vám je v samoobsluze byli ochotni vzít jen za podmínky, že si zase koupíte stejné množství? Nebo vám nevzali přepravky, protože jste ztratili potvrzení, že jste je zakoupili právě v dotyčné prodejně? Zákon tyto praktiky zakázal. Také už nelze vykupovat láhve a přepravky třeba jen dopoledne. Výkup musí fungovat po celou provozní dobu. Nová úprava je částečným úspěchem ekologů a velkým vítězstvím pivovarníků. Ti totiž jako jediní výrobci nápojů nepodlehli tlaku obchodních řetězců a donutili je zachovat výkup. „Pivo patří do skla. Jakékoli jiné řešení by nápoj neúměrně zdražilo,“ řekl výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Ivo Trojan. Je přesvědčen, že cena láhví už neporoste. Řetězce připustily, že český pivař si svůj mok v plastech kupovat nechce. Pokud však jde například o minerálky, obchodníci tvrdí, že lidé o nápoje ve vratných láhvích ztratili zájem. Ministerstvo životního prostředí plně neuspělo v části zákona, která určuje odpovědnost za obaly. Výrobci, dovozci a distributoři musejí zajistit určitý podíl využití, ale prosadili, že toto procento je nižší, než byl původní návrh. Například u plastů je to letos deset procent a v roce 2005 to bude patnáct. V případě nevratných obalů je cestou recyklace. Pro každý obal musí být nabídnuta místa, kam je spotřebitel může bezplatně odložit. Nadále tedy bude fungovat to, co dosud řešila dohoda. Firmy budou přispívat autorizované společnosti, která uzavře smlouvy s obcemi, v nichž stojí kontejnery na sběr plastů, skla a papírových obalů. Obaly se zmenší. Zákon výrobcům nařizuje, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší (ovšem při dodržení přijatelnosti pro zákazníky). Každý obal musí nést snadno čitelnou informaci, z čeho je vyroben a jak se s ním má naložit po použití. Obaly musejí být recyklovatelné nebo spalitelné, popřípadě biologicky rozložitelné, a nesmějí obsahovat nebezpečné látky. Řadu parametrů zákona stanoví prováděcí předpisy. Na splnění některých povinností je šest měsíců, takže kompletně bude nová úprava platit až od 1. 7. 2002.

Petr Korbel,
ekonom