Zajímavá fakta o českém pivovarnictví a sladařství v roce 2002

Zajímavá fakta o českém pivovarnictví a sladařství v roce 2002

Z pivovarnictví

 • Pivo se u nás vaří ve 49 průmyslových pivovarech. Kromě toho je u nás dalších 21 restauračních minipivovarů, ze kterých je nejstarší pivovar U Fleků, založený v roce 1499. Všechny ostatní pivovary vznikaly až po roce 1991.
 • V loňském roce činil celkový výstav piva ze všech pivovarů u nás 18 177 821 hektolitrů, což je o téměř 272 tisíc hektolitrů (1,5%) více než v roce předchozím.
 • Největším pivovarem u nás je Plzeňský Prazdroj, jehož výstav v loňském roce přesáhl 5,2 milionu hektolitrů, druhý je Radegast ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s. (patří sem ještě pivovar Velké Popovice), s více než 2,1 milionu hektolitrů a třetí je pivovar Staropramen ze skupiny Pražské pivovary, a. s., s více než 1,25 milionu hektolitrů, těsně následovaný Budějovickým Budvarem, n. p.
 • Do první desítky dále patří pivovar Velké Popovice, Braník (Pražské pivovary), Královský pivovar Krušovice, pivovar Starobrno ze skupiny Starobrno, a. s., Ostrava (Pražské pivovary) a pivovar Holba Hanušovice ze skupiny PMS Přerov, a. s.
 • České pivo se stáčí stále více do sudů (téměř 52%); pokles zaznamenalo stáčení do lahví (ze 46,7% v roce 2001 na 43,5% v loňském roce).
 • Téměř 61,6% celkového výstavu tvoří výčepní piva, což je prakticky stejně jako v roce 2001. Zato se více vyrobilo ležáků, a to téměř o 4%, a jejich podíl se zvýšil na 34,2%. Zbytek tvoří produkce lehkých piv, piv se sníženým obsahem cukru, speciálních a nealkoholických piv.
 • V loňském roce se z České republiky vyvezlo 1 975 363 hektolitrů piva, což je o více než 6% více ve srovnání s rokem 2001.
 • Tři největší vývozci – Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar a Pražské pivovary – se podílejí na celkovém exportu více než čtyřmi pětinami (83%).
 • Počet exportujících pivovarů se zvýšil na 48.
 • Největším odběratelem českého piva je tradičně Německo s více než 31% podílem, na druhém místě zůstalo Slovensko (17,2%), i když zaznamenalo téměř 5% propad, a na třetím Velká Británie s necelými 11%.
 • Největší nárůsty zaznamenal export českého piva do SRN, USA a Japonska.
 • Nejvíce se z České republiky vyváží ležáky – více než 1,6 milionu hektolitrů, poklesl naopak export výčepních piv.

Sladařství v roce 2002

 • Celkem se u nás vyrobilo přes 452 247 tun sladu, o téměř 4% více než v roce 2001.
 • Nejvíce sladu vyrobila sladovna Plzeňského Prazdroje, dále sladovna Malterie soufflet Kroměříž a na třetím místě sladovna Hodonice ze skupiny Sladovny Soufflet ČR.
 • V roce 2002 bylo u nás 41 činných sladoven.
 • Export sladu činil 179 000 tun, což je 40% celkové produkce. Znamená to 43% nárůst ve srovnání s rokem 2001.
 • Nejvíce sladu vyvážíme do Polska, Ruska, na Kubu, dále do Thajska a SRN. Český slad znají mj. ve Vietnamu, Brazílii a také na Kypru a v dalších zemích světa.
 • Největším vývozcem českého sladu jsou Sladovny Soufflet ČR.

Až na chmelový extrakt, který dovážíme, jsou na výrobu českého piva potřebné v rozhodující míře domácí suroviny. Za minulý rok bylo třeba např.:

 • 516 214 tun sladovnického ječmene včetně výroby sladu na export
 • 238 519 tun sladu
 • více než 14 tisíc tun cukru
 • téměř 585 tisíc kilogramů chmele v lisované i granulované podobě

Další informace naleznete na www.cspas.cz.