Iniciativa odpovědných výrobců piva

Největší české pivovary se zavázaly k dodržování společného etického kodexu v oblasti reklamy a podpory prodeje.

Praha, 14. 1. 2003 – Ředitelé pěti největších pivovarnických společností v České republice podepsali dohodu o dodržování Etického kodexu odpovědných výrobců piva. Etická pravidla se týkají především reklamy a dalších způsobů marketingové podpory prodeje piva. Vycházejí z obdobných etických norem používaných v zahraničí i z kodexu české Rady pro reklamu a jdou nad rámec české legislativy.

Iniciativu zastřešuje Český svaz pivovarů a sladoven. Dodržování dohody kontroluje pracovní skupina, která má po jednom zástupci z každé zapojené organizace. V době podpisu to bylo pět společností, jejichž podíl na českém pivním trhu je celkem 75 %: Plzeňský Prazdroj, Pražské pivovary, Budvar, Královský pivovar Krušovice a Starobrno. Případné spory pomohou řešit arbitři, mezi nimiž jsou například odborníci na reklamu, právníci, sociolog, lékař či psycholog.

„Hlavním cílem Iniciativy odpovědných výrobců piva je rozvoj etického, samoregulačního prostředí v českém pivovarnictví. Zároveň chce podporovat kultivovanou a zodpovědně střídmou konzumaci nejoblíbenějšího českého nápoje, který je neodmyslitelnou součástí naší kultury a tradice. Iniciativa je založena na principu dobrovolnosti. Podle vlastního uvážení k ní může přistoupit kterýkoli z dalších českých pivovarů nebo organizací, které mají k pivovarnictví blízko. Předpokládáme, že podepsání etického kodexu je pouze prvním krokem. Po dohodě mohou následovat například různé informační a vzdělávací akce určené odborné veřejnosti či spotřebitelům,“ vysvětluje Jan Veselý, prezident Českého svazu pivovarů a sladoven.

Pivo je historický nápoj, jehož kořeny sahají až do starověku. Od dávných dob je součástí lidské společnosti a jejích různých kultur. V České republice patří k tradičním nápojům a je přirozenou součástí životního stylu. Velká část obyvatel České republiky pije pivo střídmě, bez následků na zdraví a s vědomím jeho pozitivních vlastností. Tento přístup ke konzumaci piva podporují také české pivovary podepsané pod kodexem. Zároveň si však uvědomují, že i přes příznivé zdravotní a sociální účinky, by pivo mělo být konzumováno odpovědně, s mírou. K tomu vede především osobní zodpovědnost každého jednotlivce.

Proto se účastníci Iniciativy – kromě samoregulace vlastních marketingových aktivit – zavazují také přispívat ke vzdělávání veřejnosti, k rozvoji kvalitní pivní kultury, k tomu, aby si spotřebitelé tento nápoj vychutnávali v rozumné míře. Například chtějí v tomto duchu více spolupracovat s prodejci, vysvětlovat veřejnosti historické a kulturní souvislosti týkající se piva nebo poskytovat informace o jeho účincích.

Ing. Jan Veselý
Předseda Českého svazu pivovarů a sladoven