Malé pivovary v Evropě se sdružují

Praha/Černá Hora 17. září 2003 – Zástupci svazů malých nezávislých pivovarů České republiky, Německa, Polska a Švýcarska založili v Berlíně počátkem srpna Sdružení malých nezávislých pivovarů v Evropě. Zároveň zvolili na tříleté funkční období svým prezidentem Ing. Jiřího Fuska, prezidenta Českého svazu malých nezávislých pivovarů (ČSMNP). Viceprezidenty jsou Reiner Pott, člen předsednictva Německého svazu malých pivovarů, a Andrzej Olkowski, prezident Polského svazu malých pivovarů. Revizorem účtů byl zároveň zvolen Ing. Karel Witz, viceprezident ČSMNP. Sdružení, které v současnosti zastupuje 962 pivovarů, přijalo stanovy a základní teze pro další činnost. Ty obsahují strategické záměry signatářů, které by měly reflektovat potřebu dosáhnout po dalším rozšíření Evropské unie takových změn v legislativě, jež by napomohly fungování i malých pivovarů ve velmi silném konkurenčním prostředí evropského pivovarnictví. Dalším úkolem je dosáhnout rozšíření Sdružení o další členy ze zemí, kde prozatím místní legislativa brání přidružení – jako např. v Rakousku.

„Prosazování zájmů malých pivovarů v oblasti legislativy je klíčovou, nikoliv však jedinou rolí, kterou si sdružení předsevzalo,“ říká Ing. Jiří Fusek, nově zvolený prezident Sdružení malých nezávislých pivovarů v Evropě. „Vždyť udržení malých pivovarů na tak obrovském trhu znamená např. nejen udržení zaměstnanosti v regionech, ale prostřednictvím pivních tras i zpestření nabídky pro cestovní ruch, rozvíjení tradic a především obohacení nabídky piva o speciální druhy, které mají své věrné zákazníky,“ dodal Jiří Fusek.

Nově vzniklé sdružení bude mít své sídlo u německého svazu, do budoucna počítá s otevřením svého zastoupení v Bruselu pro zajištění bezprostředního kontaktu s legislativními orgány. Slibuje si od toho dosažení podmínek, které umožní malým pivovarům za specifických, daňově výhodnějších podmínek existovat a upevňovat své pozice. Mezi kandidáty na členství jsou svazy ze zemí Beneluxu, Bulharska, Francie, Chorvatska, Skandinávie a Velké Británie. Sdružení si vedle legislativních a ekonomických zájmů klade za cíl i dodržování ekologických norem např. prosazováním stáčení piva do skleněných vratných (vícecestných) lahví před prodejem v plechovkách a PET lahvích. Významnou cestou komunikace je vzájemná výměna informací o práci národních svazů, daňové změny apod.

fusek

Ing. Jiří Fusek je majoritním vlastníkem pivovaru Černá Hora, který koupil v roce 1996. Tento pivovar je na Blanensku jediný, jenž přežil konkurenční boj v regionu. V roce 1999 byl Fusek zvolen do čela Českého svazu malých nezávislých pivovarů, který byl založen v roce 1993. V současné době sdružuje 24 pivovarů s ročním výstavem do 200 000 hektolitrů. Malé pivovary se podílejí na celkovém výstavu českého pivovarnictví přibližně deseti procenty.

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu malých nezávislých pivovarů www.csmnp.cz.