České pivovary a sladovny zaznamenaly rekordní rok 2003

Praha, 21. dubna 2004 – Pivovary v České republice vyvezly v loňském roce rekordních 2 129 848 hektolitrů piva, tj. o 7,8 % více než v roce 2002. Celkový výstav činil 18 548 314 hl. Zaznamenáváme nárůst o 584 692 hl, což je o více než 2 % ve srovnání s předešlým rokem. Největším výrobcem piva u nás je nadále skupina Plzeňského Prazdroje, která zahrnuje pivovary Prazdroj a Gambrinus v Plzni, Velké Popovice a Radegast v Nošovicích a jejíž výstav v loňském roce činil téměř 8,6 milionů hektolitrů. Pivovary Staropramen, kam patří pivovary Smíchov a Braník v Praze a Ostravar v Ostravě, uvařily téměř 2,8 milionů hl piva a třetí je Budějovický Budvar s téměř 1,2 milionu hektolitrů. Z jednotlivých druhů piva,činila produkce výčepních piv 62,3 % celkové výroby a mírně poklesl podíl výstavu ležáků na necelých 34 %. Zbytek tvoří výroba lehkých piv, piv se sníženým obsahem cukru, speciálních a nealkoholických piv. Jejich podíl je malý, avšak neustále roste.

Stále narůstá význam exportu: v loňském roce se vyvezlo více než 11,5 % celkového výstavu našich pivovarů. Největšími vývozci jsou tradičně Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar a Pivovary Staropramen. Jejich podíl na celkovém exportu však poklesl z 83 % na 76,9 %. Je to tím, že počet exportujících pivovarů vzrostl. Největší podíl exportu na vlastním výstavu má Budějovický Budvar s více než 46 %; z malých pivovarů je to Lobkowiczký pivovar s téměř 36 % a dále pivovar Nová Paka, který vyvezl téměř 30 % své produkce. Nejvíce piva se vyváží do SRN, zde zaznamenáváme i největší nárůst, dále na Slovensko, do Velké Británie, USA a Ruska, které patří rovněž k rychle se rozvíjejícím importérům českého piva. Největší pokles zaznamenal vývoz do Polska. Pivo vyvážíme mj. i do Švédska, Finska, Kanady, Španělska, Izraele a nejnověji i do JAR. Z hlediska jednotlivých druhů piva tvoří ležáky téměř 80 % a světlé pivo 93 % exportu.

„Odrazem rostoucí poptávky po produkci českých pivovarů a sladoven je historicky nejvyšší export piva i sladu,“ uvedl Ing. Jan Veselý, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Obě odvětví dlouhodobě potvrzují svou proexportní orientaci – téměř všechny české pivovary svou produkci vyvážejí a český slad upevňuje své postavení na světových trzích,“ dodal Ing. Jan Veselý.

České sladovny vyrobily v loňském roce 483 693 tun sladu, což je o 33 506 tun (o 7,4 %) více než v roce 2002. Je to nejvíce v historii českého sladařství. Navíc dosažená kvalita byla podle expertů velmi vysoká. V současnosti je u nás 36 činných sladoven, o 5 méně než v předešlém roce. Nejvíce sladu, 288 229 tisíc tun, vyrobily Sladovny Soufflet ČR, dále sladovny Plzeňského Prazdroje 105 570 tun a Českomoravské sladovny 18,5 tisíc tun. Slad exportovalo 13 sladoven, které vyvezly 213 324 tun sladu. To je o 34,5 tisíc tun více než v roce 2002; nárůst činí téměř 20 %. Největšími exportéry jsou Sladovny Soufflet ČR, které vyvezly téměř 68 % své produkce, přes 195 tisíc tun. Největší objemy vývozu směřovaly do Polska (43 %), do Ruska a SRN. Český slad putuje i do zámoří na Kubu, do Indonésie, USA a do Japonska, celkem do více než 20 zemí světa. Dále se zvyšuje podíl vývozu na celkové výrobě, ze 39,6 % v roce 2002 na 44 % v loňském roce.

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven.