Soutěž České pivo 2003 zahajuje

Praha, 16. dubna 2003 – Český svaz pivovarů a sladoven společně s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským vyhlásil již třetí ročník nejprestižnější soutěže českých piv České pivo 2003. Celkem 24 odborných degustátorů z českých, moravských a slezských pivovarů, většinou sládků ze všech přihlášených pivovarů, zkoumá senzorické vlastnosti piva a rozhodují, která piva nejlépe chutnají. Každý vzorek rovněž podléhá stanovení vybraných analytických parametrů, které provádí VÚPS. Ve dnech 15. a 16. dubna probíhá první kolo soutěže v pivovaru Braník, druhé se uskuteční v červnu. Letos je přihlášeno 25 vzorků piv do kategorie světlý ležák a 25 vzorků v kategorii světlé výčepní pivo. Piva jsou prezentována anonymně, pod dohledem notáře, který zajišťuje regulérnost soutěže. V loňském roce soutěže České pivo 2002 nejlépe obstála piva z pivovaru Starobrno, a.s., jehož ležák i výčepní piva zvítězily ve svých kategoriích a dále piva pivovaru Velké Popovice, který je součástí Plzeňského Prazdroje, Pivovaru Náchod, a.s. a přerovského pivovaru Zubr, který patří do společnosti PMS Přerov, a.s.

„Pořádáním této soutěže nabízíme výrobcům a následně i veřejnosti srovnat kvalitu českých piv“, uvedl Ing. Jan Veselý, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Vítězství v soutěži umožňuje pivovarům využít jej jako významný nástroj marketingu a k propagaci svých výrobků“, dodal Jan Veselý.

„Typické české pivo se svými vlastnostmi jak po stránce chemického složení, tak po senzorické stránce liší od zahraničních piv typu ležák“, uvádí Ing. Pavel Čejka, CSc., manažer jakosti z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, který zastupoval odborného garanta. „A právě to, že soutěž je dvoukolová a je posuzována významnými odborníky z oboru pivovarnictví umožňuje co nejobjektivnější posuzovaní kvality piva,“ dodal Pavel Čejka.

Soutěž má dvě oblasti hodnocení. První z nich je vlastní senzorické hodnocení, které tvoří 70 % výsledků, a druhá část, která se podílí na hodnocení ze 30 %, jsou analytické rozbory. Ty zkoumají původní koncentraci, obsah alkoholu, barvu, obsah oxidu uhličitého. Dalšími posuzovanými kritérii jsou pěnivost piva a výše pH – koncentrace vodíkových iontů, tedy měřítko kyselosti.

Do soutěže mohou být přihlášena pouze česká piva. Akce je součástí projektu České pivo, který byl odstartován v létě roku 2000. Projekt je založen jako dlouhodobý, a jeho základním smyslem a úkolem je seznamovat nejširší veřejnost s historií i současností výroby piva v českých zemích, s tím, co pivo obsahuje a jakým způsobem ovlivňuje lidský organizmus. Dalším cílem projektu rovněž zlepšení image piva. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni při Svatováclavských pivních slavnostech v září letošního roku.

Další informace lze získat na internetových stránkách www.cspas.cz.