Významné osobnosti českého piva mají svou Kdo je kdo

 Praha, 19. května 2004 – Významné osobnosti minulosti i současnosti v oborech, které šířily a šíří slávu české dovednosti a odbornosti a rozvíjejí tradici kdysi řemeslné a dnes průmyslové výroby i zemědělství, se dočkaly své encyklopedie.  Knihu s názvem „Pivo – Slad – Chmel od A do Z: České, moravské a slovenské osobnosti“ totiž v těchto dnech vydal Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., v Praze. Publikace obsahuje na 750 profilů představitelů, kteří se podíleli nebo v současnosti podílejí na vytváření a udržování tradic piva u nás. Kromě pivovarníků obsahuje heslář i jména pěstitelů chmele, šlechtitele sladovnického ječmene a sladařské odborníky. Profily jsou zpracovány podobně jako ve známých publikacích typu Kdo je kdo. Publikace přináší vedle cenných informací a dat i řadu vzácných archivních portrétů. Kniha je první částí dvoudílného projektu. Druhá část bude obsahovat věcná hesla z oboru chmelařství, sladařství a pivovarství.

„Kniha je unikátním vydavatelským počinem,“ říká František Frantík z redakce odborného časopisu Kvasný průmysl a jeden z editorů. „Přinejmenším od třicátých let minulého století u nás nic podobného nevyšlo a jsem přesvědčen, že publikace může být užitečným zdrojem faktografických informací pro každého, kdo se zabývá historií pivovarského oboru, “dodal František Frantík.

„Je málo oborů lidské činnosti, které mají u nás více než tisíciletou tradici a kde člověk stále ještě velmi významně a bezprostředně ovlivňuje výsledek své práce,“ uvedl Ing. Jan Veselý, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Vydáním této knihy rovněž splácíme svůj pomyslný dluh těm, kteří se o slávu českého chmelařství, sladařství a pivovarství přičinili v minulosti a řada z nich má zásluhu na tom, že nastupující generace odborníků, vědců, ale i manažerů bude s to zajistit slávu českého piva i do budoucna,“ doplnil Jan Veselý.

Slavnostní akt křtu knihy Pivo – Slad – Chmel od A do Z: České, moravské a slovenské osobnosti provedl doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., autor publikace Karel Hynek Mácha & pivo, který se věnuje zkoumání vztahu piva a české kultury, spolu s představiteli Českého svazu pivovarů a sladoven a některými českými odborníky v oboru pivovarství a sladařství.

kniha-pivo-slad-chmel

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven.