Mladinový koncentrát pro výrobu piva

Domácí výroba piva: Home brew kit Herold
Mladinový koncentrát pro výrobu piva

Rádi bychom Vám představili výrobek HEROLD HOME BREW KIT, který byl vyvinut Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským se sídlem v Praze.

HEROLD HOME BREW KIT je mladinový koncentrát vyrobený cestou vakuového odpařování nebo fluidního sušení z mladiny uvařené ze základních surovin v pivovaru. Vzhledem k tomu, že české pivo se svojí kvalitou řadí mezi světovou špičku, nemusíme zdůrazňovat, že mladina, základní surovina pro výrobu koncentrátu, je vyráběna ze sladu a chmele nejvyšší jakosti.

Vývoj tohoto výrobku byl vyvolán potřebami zaplnit na trhu s pivem místa, která lze z různých důvodů jen velmi obtížně zásobovat pivem. Koncentrát, z kterého lze jednoduchým způsobem vyrobit pivo, je tady pro tyto oblasti tím nejlepším řešením. Obchodní výsledky ukázaly, že je možné koncentrát uplatnit i v oblastech s dobrou dostupností, a to především tam, kde pivo vyrobené v místních pivovarech nestačí pokrýt požadavky spotřebitelů z důvodu omezených výrobních kapacit nebo nedostatku kvalitních základních surovin a importované pivo je příliš drahé.

Rovněž masivní výstavba minipivovarů vytváří další prostor pro využití mladinového koncentrátu. Vzhledem k tomu, že energeticky a profesně nejnáročnější technologický krok, vaření mladiny, proběhl v pivovaru, odpadá při realizaci výstavby minipivovaru cenově nejnákladnější technologický blok, a to varna.

Jak bylo výše zmíněno, při výrobě piva z mladinového koncentrátu odpadá varný proces. Koncentrát se rozmíchá s vodou, případně s cukrem a vzniklý roztok mladiny se zakvasí. Po proběhnutí hlavního kvašení nastává fáze zrání piva, filtrace a stáčení do přepravních obalů, pokud si to situace vyžaduje. Proces výroby je tedy podstatně jednodušší a díky koncentrátu můžete vyrobit:

  • malé množství piva v domácích podmínkách
  • pivo v minipivovarech za výrazně nižších investičních nákladů
  • pivo ve stávajících pivovarských provozech
  • pivo při rekonstrukci varen bez přerušení výroby

Výhody využití mladinového koncentrátu pro výrobu piva charakterizují následující faktory:

  • možnost transportu při jakýchkoliv klimatických podmínkách (výrazná výhoda proti pivu)
  • nízké přepravní náklady (jeden kamion o hmotnosti 18 tun koncentrátu netto odpovídá přepravě 430 000 lahví 0,5 litru)
  • jednoduché celní řízení (výrobek neobsahuje alkohol a je deklarován jako potravina)
  • nízká energetická náročnost výroby
  • odpadá zajišťování základních surovin, jejich skladování a starost o likvidaci odpadů

Při realizaci projektů našich zákazníků souvisejících s výrobou piva z koncentrátu úzce spolupracují specialisté výzkumného ústavu, kteří mají mnohaleté zkušenosti s výrobou piva v mnoha zemích světa. Jejich pomoc se týká především výroby piva ve vstávajících pivovarských provozech nebo v nově budovaných minipivovarech. Technologická pomoc se realizuje v několika krocích, počínaje technologickým auditem konkrétního pivovarského provozu, dále následuje výroba první várky piva a zaškolení pracovníků zákazníka. Pokud si to zákazník přeje, je možné zajistit technologický dohled nad další výrobou, analytický servis a dodávky pomocných materiálů.

Za této součinnosti byla realizována řada dodávek mladinového koncentrátu především do zemí bývalého Sovětského svazu a dále do Polska, Mongolska, Vietnamu a do řady dalších zemí.

Pro více informací pište panu Ing. Petru Brynychovi z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.