Hnutí PIVOBRANA jde chránit malé nezávislé pivovary na Slovensku

Hnutie PIVOBRANA ide chrániť malé nezávislé pivovary

Členovia Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska  založili PIVOBRANU a idú uskutočniť najväčší celoslovenský spotrebiteľský slepý test piva z malého nezávislého pivovaru a piva  z nadnárodného koncernu.

BRATISLAVA, 6. september 2012 – Agresívne obchodné praktiky nadnárodných pivných koncernov, zneužívanie ekonomickej sily, likvidácia tradičných pivovarov, unifikácia piva, prakticky žiadna štátna podpora  malých nezávislých pivovarov – to sú hlavné problémy, na ktoré sa rozhodla otvorene upozorňovať Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska cez hnutie PIVOBRANA.

 „Dlhodobo upozorňujeme na agresívne  obchodné praktiky  veľkých zahraničných pivných koncernov, ktoré ovládajú 95% slovenského pivného trhu. Zneužívajú svoju ekonomickú silu a nútia prevádzky ponúkať iba ich výrobky. Nedávno dokonca jeden z nich zaútočil na nášho člena len kvôli tomu, že si dovolil v malej reklamnej kampani položiť otázku: „Viete, ktoré slovenské pivo je skutočne svetové? V Asociácii sme sa rozhodli vyzvať tento koncern na čestný verejný súboj. Vyzvali sme ho na spotrebiteľský slepý test  ich piva a piva nášho napadnutého člena. Nech ľudia vyjadria svoj názor, ktoré pivo im chutí viac a  je skutočne svetové. Na našu výzvu koncern nereagoval. Preto Asociácia malých nezávislých pivovarov dnes oznamuje, že tento test 8. septembra 2012 zahajuje. Všetky informácie sú na www.pivobrana.sk,“  povedal predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska Ľubomír Vančo.

Podľa Vanča už situácia dozrela do stavu, kedy si vyžaduje zásadné riešenie a akciu. Nezávislé slovenské pivovarníctvo v poslednom období prežíva iba vďaka odhodlaniu niekoľkých nadšencov. Nezávislé tradičné pivovary boli prakticky zlikvidované (kúpené a následne zatvorené). Regióny ako Gemer, Martin, Topoľčany, Nitra, Ilava prišli takto o chuť svojich obľúbených značiek pív, ktorú si pamätajú ešte naši otcovia a starí otcovia. Všetky značky z týchto oblastí sa vyrábajú už len na dvoch miestach – v  pivovaroch v Hurbanove a Veľkom Šariši. Momentálne nové minipivovary vznikajú iba s ťažkosťami a vďaka obrovskému nasadeniu ich majiteľov a odolnosti prekonať úvodné legislatívne prekážky.

„Snažíme sa zo všetkých síl udržať pri živote nezávislé pivovarníctvo. Štát nám nijako nepomáha a nechráni nás pred tlakmi  nadnárodných hráčov. Je to mimoriadne nespravodlivé, keď si uvedomíme, že vlastne držíme pri živote tradíciu, ktorá siaha až do 17. storočia, kedy tu na Slovensku bolo viac ako tisíc minipivovarov,“ povedal Vančo.
 V susednej Českej republike je situácia diametrálne odlišná. Aj v Česku ovládli trh nadnárodní hráči, ale vláda pomáha domácemu nezávislému pivovarníctvu oveľa viac. Napriek globalizácii je dnes v Česku viac ako 60 nezávislých priemyselných pivovarov a takmer 150 minipivovarov.

„U nás môžeme hovoriť prakticky o poslednom malom nezávislom pivovare a  zhruba 20 minipivovaroch.  Nezávislí pivovarníci síce držia iba 5%  pivného trhu, ale obohacujú ho o viac ako 50 značiek autentického piva rôznych druhov a chutí. Tým sa zásadne odlišujú od nadnárodných koncernov, ktoré majú tendenciu pivné rôznorodosti obmedzovať a výrobu unifikujú,“ povedal Vančo.

„Naši českí kolegovia to nazývajú „europivo“, symbol globalizácie a unifikácie, kde sa stráca rozmanitosť chutí, vôní a tradícií. Je to dôsledok centralizovania výroby, kde sa na jednom mieste a rovnakou technológiou vyrába niekoľko značiek piva, ktoré boli predtým vyrábané v rôznych regiónoch, z inej vody, iného sladu a surovín a špecifickou technológiou,“ dodal na záver Ľubomír Vančo.

Bližšie informácie:

Ing. Ľubomír Vančo
predseda
tel.: 0905 276 456
predseda@malepivovary.sk
www.malepivovary.sk
www.pivobrana.sk

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska, o.z.
Sládkovičova 37
974 05 Banská Bystrica