Pivo a sex

Pivo a sexuální život muže a ženy
Současná medicína se zabývá definováním nového pojmu – „umírněné pití alkoholu“. Také se hovoří o „moderovaném pití alkoholu“. Podle amerických autorů je tato forma konzumace alkoholu definována nepřekročením denní dávky 22,3 g čistého alkoholu na den. V českých poměrech se to rovná jedné dvanáctce piva nebo 2 dcl vína nebo 0,5 dcl tvrdého alkoholu.

Účinky jsou jak pozitivní, tak negativní. Mezi pozitivními účinky se uvádí snížení kardiovaskulárních onemocnění, snížení rizika ischemické choroby srdeční, pomalejší průběh zhoršování aterosklerózy cév a snad také snížení vzniku diabetes mellitus II. typu. Negativní důsledky má alkohol pro těhotné ženy. Navíc jednoznačně je snižuje schopnost koncentrace.

Např. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., náš přední klinický biochemik konstatoval, že pozitivní účinek alkoholu spočívá v zásahu do lipidového metabolismu. Zvyšuje hladinu tzv. „hodného“ cholesterolu HDL a naopak snižuje hladinu LDL cholesterolu. Dnes již obecně známým faktem je, že pivo je komplexní nápoj, který obsahuje řadu tělu prospěšných látek. K nim patří například vitaminy ze skupiny B – pyridoxin, riboflavin, thiamin, niacin a kyselina listová. Vitaminy skupiny B jsou prospěšné pro kůži, vlasy, ale také pro nervovou soustavu. Pivo je iontový nápoj, který obsahuje draslík, zinek, železo, fluor, křemík. Balastní látky obsažené v pivu jsou prospěšné pro trávení. V neposlední řadě polyfenoly plní roly tzv. zametačů volných kyslíkových radikálů. Mají antioxidační úlohu v organismu. Jinak řečeno, působí jako prevence aterosklerózy a nádorových onemocnění. Charakteristická chuť piva je podmíněna hořkými chmelovými látkami, které podporují sekreci žluči a mají kladný vliv na trávení. Pivo obsahuje 92 % vody, a tak má své místo v pitném režimu, který mnozí lidé zanedbávají.

Rozhodně nelze opominout i negativní stránky piva a alkoholu obecně. Jsou skupiny lidí, u kterých je požívání sebemenšího množství alkoholu nevhodné, až přímo škodlivé, a rozhodně je nelze doporučit. K těmto skupinám patří těhotné ženy. Alkohol přechází placentou do oběhu plodu a následně má za následek poškození dítěte. Druhá skupina jsou lidé, kteří měli nebo mají problémy se závislostí jakéhokoliv druhu. Řada lidí užívá různé léky, které mohou vstoupit do škodlivé interakce s alkoholem, a to může mít za následek poškození zdraví. Jsou onemocnění, při nichž požívání alkoholu je též zakázáno (např. epilepsie, jaterní onemocnění a další).

Dnes není naším úkolem mluvit o tragických účincích nadměrného a nekontrolovaného zneužívání alkoholu. Snad jen poznámka o neblahých důsledcích akutní opilosti v souvislosti se sexuálně motivovanými trestnými činy. Rozvolnění etických a morálních zábran, zvýšená dráždivost někdy vede k sexuálně motivované trestné činnosti. Nejčastěji se dopouštějí sexuálního obtěžování, znásilnění, případně ublížení na zdraví v souvislosti se sexuálně motivovaným jednáním především muži, kteří nemají standardně strukturovanou osobnost, jsou u nich přítomné rysy agresivity, nezdrženlivosti, bažící po požitcích bez ohledu na jejich cenu, vesměs primitivní osobnosti.

Druhá strana mince je, že naše kultura je pevně a bezesporně spjata s požíváním různých alkoholických nápojů. Naprostá většina nás umí s alkoholem nakládat a vlastně je nám snad geneticky dáno „moderované“ pití alkoholu, které nám život zpříjemňuje, zkrásňuje, ochucuje, a jak jsme výše uvedli, i zdraví prospívá. O tom píší básníci již mnoho set, ba tisíce let. Například Ovidius Naso mnoha svými verši opěvuje lásku, k jejímuž naplnění otevírá cestu číše vína. Je nespravedlivé, že v naší vlasti není básník, který by opěvoval pivo.

Z praktického hlediska lze považovat pro ženu jedno pivo a pro muže dvě piva za přiměřenou, možno říct i vhodnou dávku, která rozpustí případnou špatnou náladu nebo úzkost, přiměřeně uvolní stavidla konverzace. To jsou důležité momenty k iniciaci erotických snah. Právě takováto konzumace piva je přiměřená k završení erotických cílů, neboť množství alkoholu nezatemní mysl a člověk je ještě „dostatečně bdělý a ostražitý“, aby nelitoval nechtěného. Je přitom zachována plná míra rozkoše. Nelze nepřipomenout, že překročení potřebné míry vede k neúspěchu pro selhání, jak se odborně říká, genitální odpovědi. Aneb jak ve slavné české filmové pohádce bylo řečeno „přiměřeně, přiměřeně“.

MUDr. Pavel Zemek, CSc., MUDr. Pavla Zemková

O autorech:

MUDr. Pavel Zemek, CSc.
Narodil se v Uherském Hradišti v roce 1938, maturoval ve Strážnici. Po maturitě pracoval v olomouckém pivovaru jako slaďák, krátkou dobu jako lodník u Labsko-oderské plavby a několik let jako havíř na Kladensku. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Již za studií byl zaměstnán na Psychiatrické klinice v Praze jako ošetřovatel, kde začal budovat sexuologickou laboratoř pod vedením prof. Vondráčka. Jako psychiatr a sexuolog na této klinice pracoval více než třicet let a nyní se věnuje soukromé psychiatrické a sexuologické praxi.

MUDr. Pavla Zemková
Narodila se v lékařské rodině v roce 1972. Po maturitě zahájila studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor všeobecný směr. Po promoci nastoupila jako sekundární lékařka na Psychiatrickou kliniku v Praze. Složila I. a II. atestační zkoušku ze specializačního oboru psychiatrie. Pracuje na gerontopsychiatrickém oddělení. Odborným zájmem je gerontopsychiatrie a sexuologie. O těchto problematikách přednáší a publikuje jak v odborném, tak populárním tisku.