Může i umírněná konzumace alkoholu jen škodit?

Může i umírněná konzumace alkoholu jen škodit?

O chronickém nadužívání alkoholu, jež je spojeno se závažnými medicínskými i společenskými dopady, bylo napsáno v odborné i laické literatuře již opravdu mnoho. Naopak o příznivém vlivu umírněné konzumace alkoholu – v našem prostředí nejčastěji piva – se dozvídáme jen poskrovnu. Teprve v posledních letech se tomuto tématu začala věnovat zvýšená pozornost a poté, co bylo provedeno mnoho seriózních vědeckých výzkumů a byly publikovány odborné studie, začíná být i široká veřejnost informována o pozitivních stránkách spojených s konzumací těchto nápojů.

Bylo vědecky zjištěno a ověřeno, že umírněné požívání piva (tj. 0,5-1 l piva denně u mužů, žen 0,3-0,6 l) má prokazatelně blahodárné účinky na lidský organizmus. Potvrdilo se, že pivo má ochranný vliv na vznik a progresi aterosklerózy. Následkem toho se snižuje výskyt ischemické choroby srdeční a úmrtnost na akutní infarkt myokardu a cévní mozkové příhody. Mírná konzumace piva vede k poklesu krevního tlaku v důsledku rozšíření cév a změn ve vodním a minerálovém hospodářství. Po požití piva se snižuje hladina krevního cukru, což společně s lepším využitím inzulinu příznivě ovlivňuje metabolizmus cukrů a tuků. Pivo neobsahuje cholesterol ani jiné tuky, a ač to zní málo uvěřitelně, je kaloricky chudší než např. jablečná šťáva, mléko či kolové nápoje. Je také vhodný přírodní prostředek působícím proti stresu, odstraňuje napětí a podporuje družnost a porozumění. Lze tedy konstatovat, že milovníci piva jsou pozitivněji naladěni a vykazují prokazatelně nižší riziko vzniku srdečních a cévních komplikací.

Pivo se dále s úspěchem požívá k povzbuzení chuti a celkové podpoře trávicího procesu, je vhodné zejména u některých funkčních onemocnění zažívacího traktu. Svými vlastnostmi – močopudností a zvýšeným vylučováním žluče působí také proti vzniku žlučových a močových kamenů. Antioxidační účinky některých látek mohou bránit rozvoji rakovinotvorného bujení a dostatečné množství a vhodný poměr minerálů a vitaminů zpomaluje proces osteoporózy (řídnutí kostí). Pivo obsahuje velké množství důležitých minerálních a stopových látek (zvláště draslík a hořčík) nezbytných ke správné funkci všech orgánů v těle. Hojně jsou v něm také zastoupeny vitaminy, zvláště řady B.

„Několikaletá osvěta o potřebě rozumné konzumace alkoholu se již promítá do běžného povědomí a řada lidí se chová mnohem uvědoměleji vůči vlastnímu zdraví,“ řekl MUDr. Simon Jirát, lékař na II. interní klinice VFN a 1. LF UK a specialista angiologického oddělení kliniky. „Nechť se každý sám rozhodne, jak bude čelit některým závažným civilizačním chorobám – a umírněná konzumace kvalitních alkoholických nápojů představuje jednu z možností, ale na druhé straně také případným následkům závislosti na alkoholu,“ dodává MUDr. Simon Jirát.

„Zveřejňováním výsledků nejnovějších studií o vlivu umírněné konzumace alkoholu včetně piva nabízíme veřejnosti právo na informace jako alternativu k popírání informovanosti nebo k zákazům, které nikam nevedly, jak víme z historie,“ uvedl Ing. Jan Veselý, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

Pivovary vždycky byly proti konzumaci piva nezletilými nebo dokonce dětmi. Proto představitelé pěti největších pivovarnických společností v České republice podepsali v lednu 2003 dohodu o dodržování Etického kodexu odpovědných výrobců piva. Etická pravidla se týkají především reklamy a dalších způsobů marketingové podpory prodeje piva a obecně rozvoje etického, samoregulačního prostředí v českém pivovarnictví. Iniciativu zastřešuje Český svaz pivovarů a sladoven, který ji zahrnul do svého dlouhodobého projektu České pivo Naše pivo zaměřeného na zvyšování image našeho národního moku. Kodex chce zároveň podporovat kultivovanou a zodpovědně střídmou konzumaci nejoblíbenějšího českého nápoje, který je přirozenou součástí životního stylu a také neodmyslitelnou součástí naší kultury a tradice.