Tisková konference SPP na téma České pivo a licenční pivo

Dne 18. 9. 2008 uspořádalo SPP v Pivovarském klubu v Praze tiskovou konferenci na téma České pivo a licenční pivo. SPP tímto chtělo dát najevo svůj nesouhlas s konečným zněním chráněné známky České pivo, o které dlouhá leta bojoval Český svaz pivovarů a sladoven (ještě dříve pak zástupci některých malých českých pivovarů). Druhá část naší tiskové konference byla věnována licenčním pivům, jejichž výrobu SPP většinou odmítá. Zajímavou součástí této akce pak bylo porovnání chutí české, polské a ruské „Plzně“, kdy jsme chtěli novinářům dát možnost anonymně posoudit, zda se licenčně vyráběná piva liší či nikoliv. Hosty a oponenty naší tiskové konference byli zástupci plzeňského Prazdroje, v čele s vrchním sládkem panem Janem Hlaváčkem. Přestože jsme se v některých bodech rozhodně neshodli, velmi děkujeme za účast na této akci. Pro úplnost a korektnost nutno dodat, že výsledek degustace nedopadl nijak a polemika na výrobu licenčních piv tak je a bude stále zřejmě otevřená. Na základě této akce se uskutečnila debata o licenčně vyráběných pivech v pátečním Radiofóru na rádiu Český rozhlas-Radiožurnál.