V Bruselu jsme podepsali stanovy EBCU

Dne 4. června 2008 došlo k slavnostnímu podpisu stanov Evropské unie pivních spotřebitelů (EBCU), kterého se zúčastnili zástupci ze 13 zemí a nechybělo mezi nimi ani Sdružení přátel piva. EBCU reprezentuje zájmy spotřebitelů před evropskými institucemi, snaží se o propagaci evropské pivní kultury, usiluje o zachování tradičních pivních stylů a kvalitní a pestré nabídky pro konzumenty.

Vše se odehrálo v bruselském sídle svazu evropských pivovarů (The Brewers of Europe) a EBCU kromě podpisu stanov také oslavila 18. výročí svého založení. Proběhla malá recepce, na které došlo i k ochutnávkám pivních speciálů z jednotlivých zemí.